www.archive-cz-2014.com » CZ » E » EKO-SYSTEM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 84 . Archive date: 2014-10.

 • Title: Protipovodňové zábrany, systémy, protipovodňová opatření | Eko-system.cz
  Descriptive info: .. Mobilní protipovodňové zábrany a opatření.. Společnost EKO-SYSTEM s.. r.. o.. byla založena v roce 1997 se záměrem přivést na český trh kvalitní a v praxi ověřený systém.. mobilní protipovodňové ochrany.. Po vítězství ve veřejné soutěži na dodávku.. protipovodňových zábran.. pro hl.. m.. Prahu se stala nejvýznamnějším dodavatelem mobilních.. v ČR.. Ve zkoušce znamenitě obstál a ochránil část hlavního města Prahy před zatopením.. Protipovodňová ochrana území.. Protipovodňové stěny.. Typy hrazení.. Skladování a manipulace.. Zobrazit reference.. Protipovodňová ochrana objektů.. Tabulkové kryty dveří, oken a ventilací.. Hradidlové kryty dveří, oken a vrat.. Vodotěsné dveře a poklopy.. Automatické protipovodňové zábrany.. Výrobky pro vodní hospodářství.. Zábrany proti hasící vodě.. Kanálové uzávěry.. Stavidla.. Obslužné lávky.. Jiné výrobky pro vodní stavby.. Zakázková výroba.. Ocelové konstrukce.. Projekční a  ...   Počátkem roku 2003 si společnost pronajala vlastní výrobní prostory v Praze-Benicích, nakoupila potřebné vybavení, přijala nové zaměstnance a začala zajišťovat projekci, výrobu a montáž.. vlastními silami.. S těmito změnami souvisí také pozdější změna sídla a vybudování „základny“ v Praze-Benicích.. Ve druhé polovině roku 2003 společnost ještě rozšířila své výrobní prostory o provozovnu v Olomoučanech - Josefově.. Fotogalerie.. Home.. O společnosti.. Reference.. Video.. Certifikace.. Kontakty.. Věděli jste, že na území Prahy jsme umístili již.. 12 069 m.. 2.. protipovodňových ochran.. ?.. Čestina.. Angličtina.. Němčina.. Copyright © 2010.. EKO-SYSTEM s.. , Na Koupaliště 10, 103 00 Praha 10 - Benice, Česká republika.. Tel.. :.. +420 534 008 401.. , +420 736 622 189, E-mail:.. info@eko-system.. cz.. ,.. Webdesign.. :.. SHEAN.. Zpětné odkazy.. Mapa stránek..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Protipovodňová ochrana území | Eko-system.cz
  Descriptive info: Tato část je zaměřena zejména pro projektanty a zastupitele měst a obcí.. Dozvíte se zde především podrobnější informace o našem systému, jež by Vám měly být nápomocny při Vašem plánování i rozhodování a zajisté také zjistíte, že jednoduchá technologie.. EKO-SYSTEM.. je vhodným řešením právě pro Vás!.. Mobilní protipovodňové stěny a hrazení průjezdů jsou protipovodňové.. ochrany, které se budují v delší linii, která tvoří rovinu mezi chráněnou a nechráněnou oblastí.. Obvykle se budují podél toku řek či potoků, které prochází obydlenou částí měst..  ...   je nutná součinnost zastupitelů obce, zástupců povodí řek, projektantů a investora.. Protipovodňová ochrana se v takovémto případě řeší komplexně, což jsou například podzemní železobetovové stěny.. v kombinaci s mobilními prvky, zemní valy, uzávěry kanalizací, přečerpávací stanice atd.. Pro podrobný popis naší tecnologie prosím prozkoumejte následující části:.. Věděli jste že?.. Firma Eko-system je dlouholetým dodavatelem špičkových.. protipovodňových opatření.. V roce 2002 její.. mobilní protipovodňové systémy.. chránily Prahu před náporem tisícileté vody.. Tahle i další zkušenosti ji neustále posunují dopředu ve zlepšování vlastních.. protipovodňových systémů..

  Original link path: /protipovodnova-ochrana-uzemi/
  Open archive

 • Title: Protipovodňové stěny a mobilní hrazení | Eko-system.cz
  Descriptive info: Protipovodňové stěny a mobilní hrazení.. V čem spočívá technologie.. protipovodňových stěn.. EKO-SYSTEM? Jedná se o.. mobilní hrazení.. , které vytvoří libovolně dlouhou svislou stěnu, schopnou zadržet povodňovou vlnu.. Tvoří ji dvě hlavní základní části: pevné, trvale zabudované základy a vlastní.. Základem všeho je podzemní stěna, chránící území proti spodní vodě, která se při povodni zvedá současně s hladinou vodního toku.. Její hloubka je závislá na podloží a následné předpokládané výšce hrazení.. K armatuře podzemní stěny jsou uchyceny trvale osazené díly.. mobilního hrazení.. Jedná se o boční vedení, kotevní desky a variantně spodní dosedací prahy.. Boční vedení slouží k napojení.. mobilího hrazení.. na trvalé stavby a zídky.. Kotevní desky slouží k uchycení mobilních sloupků tzv.. slupic.. Mezi kotevními deskami mohou být ocelové, nebo kamenné prahy, nebo rovná, hladká betonová dosedací plocha, na kterou se pak skládají vodorovná hradidla.. Všechny trvale osazené díly jsou vyráběny z kvalitních nerezových ocelí.. Mobilní hrazení.. je často umístěné na pevnou zeď, která tvoří přirozenou protipovodňovou ochranu.. Konstrukce protipovodňových stěn.. Mobilní díly hrazení tvoří slupice, hradidla a stahovací zařízení.. Slupice jsou z oceli svařované sloupky tvaru H, do kterých se zasouvají hradidla.. Ve svislém směru mají profilové těsnění.. Povrch je chráněn žárovým zinkováním.. K pevným kotevním deskám se upevňují pomocí  ...   jsou opatřena profilovým těsněním EPDM.. Používají se v různých délkách, většinou do 3.. 600 mm.. Delší se s ohledem na skladování a manipulaci nepoužívají.. Výběr jednotlivých typů je pak závislý na rozteči slupic a výšce hrazení.. Aby.. hradidla.. mezi sebou dokonale těsnila, montují se na slupice a boční vedení stahovací zařízení, pomocí kterých jsou jednotlivá hradidla stažena.. Pokud není součástí hrazení spodní těsnící práh, používá se na spodní hradidlo dodatečné prahové mikroporézní těsnění, schopné vyrovnat i větší nerovnosti do 15 mm.. Hrazení tohoto typu, kromě toho, že zaručuje maximální těsnost a spolehlivost má i mnoho dalších předností.. Na místech, kde se instaluje jsou trvale osazené díly téměř neviditelné.. Jsou zasazeny do terénu tak, že si jich člověk ani nevšimne.. Montáž mobilních dílů.. je jednoduchá, rychlá a může ji provádět každý nezaškolený člověk.. Mobilní části hrazení nevyžadují žádnou mechanizaci.. Hradidla jsou při stejných délkách vzájemně zaměnitelná a při montáži je nelze špatně usadit.. Pevné části nevyžadují díky použitým prvotřídním materiálům žádnou údržbu.. Mobilní díly.. lze snadno uskladnit.. Hradidla bývají uložena ve svazcích a slupice ve skladovacích paletách.. Pro rychlejší montáž se mohou pomocí vysokozdvižných vozíků nakládat na dopravní prostředky.. V průběhu skladování nevyžadují není zapotřebí žádná údržba, pouze vizuální kontrola.. Jednotlivé prky jsou posány.. tady..

  Original link path: /protipovodnove-steny-a-mobilni-hrazeni/
  Open archive
 •  

 • Title: Typy hrazení | Eko-system.cz
  Descriptive info: Rozlišujeme různé typy hrazení dle použitých dílů.. Vhodnou kombinaci dílů navrhujeme v projektu technologické části.. Tento projekt zahrnuje návaznosti na stavební část a požadavky na stavební připravenost.. Trvale osazené díly:.. Boční vedení.. Boční vedení vyrábíme v několika provedeních, přičemž základní dělení je na zabetonované a dodatečně kotvené na stávající objekt.. Dalším faktorem je šířka navrhovaného hliníkovího hradidla.. Materiál ze kterého je boční vedení vyrobeno je nerez, dodatečně kotvená boční vedení mohou být žárově zinkovaná.. Proti poškození v době, kdy nejsou namontovány mobilních prvky, jsou boční vedení chráněna buď hliníkovým nebo plastovým krytem.. Přehled bočních vedení.. Zabetonované varianty.. Dodatečně osazované varianty.. BVA.. BVB.. BVC.. BVD.. Dosedací práh.. Dosedací prahy mohou být ocelové, žulové nebo betonové.. Osazují se mezi bočními vedeními nebo kotevními deskami a vytváří dosedací rovinu pro těsnění spodního hradidla.. Ocelové prahy jsou vyrobeny nerezové oceli a zručují dlouhou životnost.. Při nerovnostech spodního prahu se používá prahové těsnění.. Kotevní deska.. Kotevní deska slouží pro přichycení svislého sloupku - slupice.. Rozměry kotevní desky a počty šroubů jsou vždy závislé na výšce  ...   hrazení či jiné nař.. výškové rozdíly nebo přechodové díly mezi komunikací a betonovou zídkou.. Výchozím materiálem pro výrobu slupic je ocel, vysokopevnostní ocel nebo hliník.. Dále můžeme nabídnout slupice kompozitních materiálů.. Podpěra.. Při výškách hrazení nad 2,6 m se ke slupicím osazují podpěry.. Při výškách hrazení 2,0 - 2,6 m osazujeme dodpěry dle přání zakázníka a dle způsobu provedení základového pasu.. Podpěry jsou ocelové svařence které zlepšují stabilitu slupice a rozšiřují použitelnost hrazení i pro vyšší protipovodňové stěny.. Ke slupicím jsou připevněny pomocí čepů.. Jsou povrchově upraveny v různých odstínech (dle typu), což v praxi zjednodušuje orientaci při stavění protipovodňových stěn.. Hradidlo.. Hradidla jsou vodorovné prvky, které se vkládají mezi boční vedení či slupice.. Jsou vyrobena z hliníkového taženého profilu, čímž dosahují výborných mechanických vlastností při nízké hmotnosti.. Typ hradidla se volí v závislosti na požadovaném zatížení a délce hradidla.. Přehled hradidel.. 50/215.. 90/165.. 100/200.. 150/215.. Stahovací zařízení.. Stahovací zařízení se upíná buď do kapsiček v dosedacím prahu, nebo přímo na slupice či boční vedení.. Účelem je vertikální zajištění hradidel..

  Original link path: /typy-hrazeni/
  Open archive

 • Title: Skladování a manipulace | Eko-system.cz
  Descriptive info: Způsob skladování je vždy závislý na množství mobilních prvků.. Pro uložení několika prvků běžně dodáváme konzoli k našroubování na zeď, což vede zejména k úspoře potřebného skladovacího prostoru.. Konzole může být uzamykatelná.. Pro střední a velké množství mobilních prvků dodáváme hradidla ve svazcích.. Jednotlivé vrstvy jsou proloženy dřevěnými proklady, které zajišťují dokonalou cirkulaci vzduchu.. Na slupice a podpěry dodáváme ocelové palety, které  ...   rozsáhlých projektů dodáváme dle požadavků objednatele i skladovací kontejnery.. V kontejnerech jsou uskladněny na paletách mobilní díly dle jednotlivých lokalit.. To znamená, že každý kontejner má své přesné umístění a jsou v něm uloženy všechny díly pro postavení konkrétního úseku mobilní protipovodňové stěny.. Uložení mobilních dílů hrazení ve skladovacích kontejnerech využívá hlavní město Praha.. Ukázkové fotografie.. Skladování a manipulace s mobilními prvky..

  Original link path: /skladovani-a-manipulace/
  Open archive

 • Title: Protipovodňová ochrana objektů | Eko-system.cz
  Descriptive info: Každý z nás má zajisté zájem chránit svůj majetek.. Né v každé lokalitě lze zajistit řekněme hromadnou protipovodňovou ochranu neboli ochranu územních celků.. Ale i když je někde ochrana územních celků naplánovaná, většinou na ni nejsou peníze a projekty se odkládají.. Potom nezbývá nic jiného, než aby se každý postaral.. o zabezpečení svého majetku formou individuální ochrany.. V převážné většině se ale o ochraně území nehovoří, a potom majitelé v podstatě nemají jinou možnost, než individuelní řešení.. Potěšující ovšem je, že pojišťovny začínají přemýšlet  ...   je vhodná všude tam, kde hrozí nebezpečí vniknutí vody od povodní a přívalových dešťů.. K tomuto účelu nabízíme pestrou škálu různých typů ochrany od tabulových krytů a poklopů, přes hradidlové uzávěry, vodotěsné dveře.. až po automatické protipovodňové zábrany.. Důležité je zamezit proniknutí vody nejen přes okna, dveře, větrací otvory atd.. , ale také kanály odpadní vody.. Nabízíme několik variant, jak individuálně ochránit nemovitost:.. tabulové kryty pro menší rozměry a zatížení (levnější varianta).. hradidlové kryty pro jakékoliv rozměry.. vodotěsné dveře a poklopy.. automatické protipovodňové zábrany..

  Original link path: /protipovodnova-ochrana-objektu/
  Open archive

 • Title: Tabulkové kryty dveří, oken a ventilací | Eko-system.cz
  Descriptive info: Tabulové kryty dveří se používají především tam, kde nejsou příliš velké rozměry dveří a hrazená výška nepřesáhne cca 1 metr.. U požadavku na větší světlost nebo vyšší hrazenou výšku používáme.. hradidlový systém.. Pevně osazená část „rám“, který je mírně zapuštěn pod úroveň terénu, je při běžném stavu opatřen pochozím krytem.. Po obou stranách má rám dosedací plocháče, které jsou taktéž zapuštěny do stěny domu.. Tento systém se dá aplikovat i na domy se zateplením.. Jediný rozdíl je v použití distančních konzol tak, aby se zatěžující síly přenesly až na vlastní zeď budovy.. Při montáži tabulového krytu je třeba nejprve demontovat pochozí plech, a následně do vzniklého žlabu osadit samotný kryt.. Kryt se pomocí šroubů přichytí k rámu  ...   osoba za několik desítek sekund.. Tabulové kryty oken vytváří jednoduchý způsob, jak ochránit otvory oken objektu.. Nabízíme několik způsobů, jak tabuli přichytit před okno.. Je to vždy závislé na konkrétních podmínkách - např.. zda je objekt zateplený a jakým způsobem.. Tepelná izolace objektů ve většině případů není vodotěsná.. Proto musí navrženo vhodné řešení pro zajištění těsnosti mezi zdivem objektu a hradící tabulí.. U nezateplených objektů je situace jednoduší.. Pokud jsou omítky nebo obklady dostatečně rovné, je možné pro uchycení krytu použít pouze kotvy.. Tímto způsobem dojde k minimálnímu narušení stěny objektu.. Hradící tabule je vyrobena z hliníku, její hmotnost je nízká, pohybuje se řádově v několika kilogramech.. Reference:.. Rodinný dům Zouharovi.. Klub kanoistů Slávia Praha.. VD Štěchovice..

  Original link path: /tabulkove-kryty-dveri-oken-a-ventilaci/
  Open archive

 • Title: Hradidlové kryty dveří, oken a vrat | Eko-system.cz
  Descriptive info: Větší otvory lze chránit hradidlovými uzávěry.. Tvoří ho zpravidla boční vedení, spodní a dle potřeby horní práh, vyrobené z nerezi.. Do bočních vedení se vkládají hliníková hradidla profilu 50x215 mm, nebo 90x165 mm.. Boční vedení a horní práh mají po obvodě pryžová těsnění, stejného profilu jako jednotlivá hradidla a dotlačovací lišty.. Pokud nejsou otvory zahrazeny, jsou na bočních vedeních namontovány nerezové nebo hliníkové kryty.. Pyrotek.. OC Palladium.. Sovovy mlýny - ochrana vzduchotechniky.. Praha - Chabry.. Praha - Úřad vlády.. Vodní dílo Štěchovice.. Obchodní dům Paládium..

  Original link path: /hradidlove-kryty-dveri-oken-a-vrat/
  Open archive

 • Title: Vodotěsné dveře a poklopy | Eko-system.cz
  Descriptive info: Tam, kde nelze použít tabulové nebo hradidlové uzávěry, nebo pokud si to zákazník žádá, nabízíme vodotěsné dveře.. Jedná se vždy o zakázkovou výrobu „na míru“.. Tvoří je ocelový dveřní rám a ocelové dveře přizpůsobené tlaku vodního sloupce.. Dveře jsou opatřeny profilovým těsnění a dotlačovacím zařízením na zajištění těsnosti.. Povrchová úprava je provedena v odstínu a kvalitě dle potřeby a požadavku zákazníka.. Na  ...   rám, pevně zabudovaný do stavby.. Vlastní kryt je konstruován na zatížení od vodního sloupce a dle zadání i na případný pojezd vozidel.. Vybaven je profilovým těsněním, upevňovacími šrouby a závěsnými oky na manipulaci.. Rudolfova štola - vodotěsné dveře.. Vodní elektrárna Štěchovice - vodotěsné kryty.. Four Seasons - vodotěsné dveře.. Vodotěsné dveře hotelu Four Seasons.. Poklopy VD Štěchovice.. Praha - Bytový dům v Karlíně..

  Original link path: /vodotesne-dvere-a-poklopy/
  Open archive

 • Title: Automatické protipovodňové zábrany | Eko-system.cz
  Descriptive info: Jak již z názvu vyplývá, jedná se o plně automatický systém, který v případě ohrožení dokáže uzavřít vstup do objektu bez zásahu lidské obsluhy.. Tímto minimalizuje případné mnohamilionové škody na majetku.. Systém se skládá z řídící jednotky, pohonu a hradidlové tabule pohybující se ve vertikálním vedení.. K řídící jednotce jsou připojena čidla zajišťující monitorování okolí.. V případě vyhodnocení nebezpečí systém zareaguje, a dojde k uzavření a tím ochránění objektu.. Zábrana je připojena přes záložní.. zdroj, který zajistí uzavření i po výpadku elektrické energie.. Z bezpečnostních důvodů je systém opatřen i manuálním ovládáním.. Aquapark Čestlice.. Automatický hradící systém..

  Original link path: /automaticke-protipovodnove-zabrany/
  Open archive

 • Title: Reference - protipovodňová ochrana objektů | Eko-system.cz
  Descriptive info: Reference - protipovodňová ochrana objektů.. Grand Ole Opry House.. Nashville, Tennessee, USA.. Rok 2012.. Gaylord Opryland Events Center.. Rok 2011.. Fides Agro, spol.. s r.. Ochrana objektu Fides Agro Šardice.. MŠ Davle.. Mateřská školka v obci Davle.. Sovovy mlýny.. Sovovy mlýny - stanice vzduchotechniky.. Ochrana servisních vstupů hotelové části.. 1.. 3.. Další..

  Original link path: /reference-protipovodnova-ochrana-objektu/
  Open archive •  


  Archived pages: 84