www.archive-cz-2014.com » CZ » I » I-PARAPETY

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 50 . Archive date: 2014-01.

 • Title: Vnitřní parapety, venkovní parapety, plastové parapety - i-parapety.cz
  Descriptive info: .. O nás.. Obchodní podmínky.. Slevový program.. Kontakt.. Rychlejší nakupování-24.. 10.. 2011.. Upravili jsme nákupní proces tak, aby byla objednávka ještě rychlejší a pohodlnější.. Změny dekorů u paprapetů-23.. 5.. Rozšířili jsme nabídku dekorů u vnitřních parapetů a snížili jsme ceny.. Stavební sezóna je v plném proudu:).. Mapa webu.. Vnitřní parapety.. Plastové parapety.. Dřevotřískové parapety.. Venkovní parapety.. Hliníkové tažené parapety.. Hliníkové ohýbané parapety.. Montáž parapetů.. Login:.. Heslo:.. Váš košík je prázdný.. Vnitřní a venkovní parapety.. Dovolte, abychom Vás přivítali v našem internetovém obchodě, jehož posláním je nabídnout Vám.. venkovní a vnitřní parapety.. za velmi příjemné ceny.. Spolu s kvalitním zbožím je spokojenost zákazníka naším hlavním cílem.. Proto si Vám dovolujeme nabídnout nejen klasický prodej, ale i spoustu dalších služeb - od návodu na montáž parapetů až k jejímu samotnému provedení.. Dovolujeme si Vám nabídnout rovněž širokou škálu doplňků k parapetům.. Náš  ...   také připravili jednoduchý objednávkový systém, který Vás provede naším sortimentem a umožní Vám snadný nákup parapetů.. Po objednání Vás zkontaktujeme, potvrdíme Vaši objednávku a co nejdříve zakázku doručíme na sjednané místo.. Kontaktní informace.. ZRNO s.. r.. o.. Nedbalova 7.. 772 00 Olomouc.. tel.. /fax: 585 222 017.. GSM: 608 077 738.. info@i-parapety.. cz.. Kde nás najdete.. Tip:.. Parapet venkovní hliníkový ohýbaný-Bílá RAL 9016.. Nabízíme následující parapety: Vnitřní, vnější, dřevotřískové (postforming), plastové, parapety z masivu, hliníkové, měděné, pozinkované, titanzinkové a FeZn.. Dále příslušenství k parapetům a návod k montáži parapetů, včetně fotografií montáže vnitřních parapetů.. Při objednávce nad 2500,- Kč je doprava zdarma.. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.. Provozovatelem tohoto e-shopu je.. www.. zrno.. eu.. | Realizace:.. Blunt.. Vyzkoušejte:.. dřevo a brikety.. |.. Spektrometry.. Výkup kovů.. Zajímavé odkazy s.. parapety.. :.. Seznam - parapety.. -.. Firmy.. cz - parapety.. Parapety Olomouc..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: O nás
  Descriptive info: i-parapety.. /.. Společnost Zrno s.. si od svého založení v lednu roku 2000 udržuje pozici významné obchodní firmy v celé České republice.. Profil společnosti.. Hlavní strategií je se pružně přizpůsobovat požadavkům zákazníků.. Vedle maloobchodního prodeje se firma Zrno, s.. začíná od roku 2002 dělit do dvou významných podnikatelských kruhů.. Jeden si udržuje maloobchodní prodej stínící techniky a druhá část se zaměřuje na prodej plastových oken, eurooken, střešních oken, vnitřních a vnějších okenních parapetů, zprostředkovatelskou činnost a dokončovací zednické práce, které souvisí s montáží oken.. V souvislosti s vysokou poptávkou po tomto druhu podnikání dochází v únoru 2004 k dalšímu rozvoji a rozšiřuje se předmět podnikání.. Po této optimalizaci  ...   interiéru , jeho návrh, adaptaci, opravu i financování.. V současné době patříme mezi významné společnosti v tomto oboru.. Tohoto postavení jsme dosáhli díky našim několika pravidlům: orientace na zákazníka, rozumná cena při vynikající kvalitě, inovace a flexibilita a vysoká produktivita práce ve výrobě.. Orientace na zákazníka je naším prvořadým cílem.. Snažíme se vždy o navržení optimálních řešení nebo několik variant.. Hlavní cíle společnosti.. Strategickým záměrem společnosti je významně posílit a udržet si jméno firmy evropského měřítka.. Tomuto záměru dlouhodobě napomáhá velmi vhodně nastolená politika, zaměřující se na upevňování, prohlubování a trvalém zlepšování vzájemných partnerských vztahů u dosavadních obchodních partnerů.. Významným cílem je neustálé vyhledávání nových potenciálních obchodních partnerů..

  Original link path: /o-nas
  Open archive

 • Title: Obchodní podmínky
  Descriptive info: Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě i-parapety.. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel).. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č.. 40/1964 Sb.. ) a zákonem o ochraně spotřebitele (č.. 634/1992 Sb.. ).. Výňatky z těchto zákonů najdete pod touto částí obchodních podmínek.. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č.. 513/1991 Sb.. , vše ve znění novel.. Vymezení pojmů.. Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.. Prodávající je obchodní společnost ZRNO s.. se sídlem Nedbalova 7 Olomouc 77200 ; IČ: 25851683, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C.. , vložka 21853.. , je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.. Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující.. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.. Kupující spotřebitel nebo jen Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.. Kupující, který není spotřebitel , je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.. Informace o uzavřené kupní smlouvě.. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.. Tyto obchodní a reklamační podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám.. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.. Kupní smlouva.. Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího).. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.. Uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas.. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami.. Odpovědnost za vady zboží (záruka, rozpor s kupní smlouvou).. Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu.. Záruční doba začíná běžet převzetím věci kupujícím.. Není-li kupující spotřebitel, je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí.. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek.. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.. Spotřebitel by ve vlastním zájmu měl tyto kroky učinit také, vyhne se tak pozdějším problémům plynoucích z odpovědnosti za vady, které vznikly v důsledku přepravy (mechanické poškození).. Záruční práva.. Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovená delší.. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky.. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním.. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list).. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.. Práva vyplývající ze záruky.. Spotřebitel při uplatnění záruky má:.. jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit  ...   za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy.. Prodávající může v souladu s 53, odst.. 10 občanského zákoníku vůči kupujícímu požadovat náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.. Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv.. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele.. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkázy, opotřebení nebo zastarání.. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal.. na dodávku novin, periodik a časopisů.. spočívajících ve hře nebo loterii.. jde-li o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno.. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:.. zboží se již nevyrábí nebo nedodává.. výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží.. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.. Platební podmínky.. Cena sjednaná v kupní smlouvě je pro obě strany závazná a nelze ji jednostranně měnit.. Prodávající si však vyhrazuje právo změny ceny v případě, že se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu, přičemž kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit.. Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnost využití dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže.. Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky.. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad Zálohová faktura - daňový doklad.. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.. Způsoby plateb.. platba v hotovosti při převzetí zboží.. on-line platba prostřednictvím eBanky.. platební kartou on-line.. Dodací podmínky.. Dodávky výrobku plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle jsou vyexpedovány do 3-5 dnů.. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího.. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu.. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající.. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list.. Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice.. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu.. Těmi mohou být:.. Přepravní společnost.. Bude účtováno poštovné ve výši:.. 300 Kč při ceně objednávky do 500 Kč.. 200 Kč při ceně objednávky od 501 Kč do 1500 Kč.. 100 Kč při ceně objednávky od 1501 Kč do 2500 Kč.. Při ceně objednávky nad 2501 Kč poštovné není účtováno.. Balné není účtováno.. Osobní odběr - poplatek za dopravu neúčtujeme.. Ochrana osobních údajů.. , jako provozovatel www.. parapety-olomouc.. cz, se zavazuje k níže uvedenému.. Respektujeme Vaše soukromí a dodržujeme zákon č.. 101/2000 Sb.. o ochraně osobních údajů a informací.. Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data.. Veškeré údaje získané od zákazníků jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a nejsou poskytovány třetím osobám.. Výjimku představují externí přepravci, kterým jsou osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, které jsou nutné pro bezproblémové doručení zboží.. Údaje, které zadáváte při registraci (právnická osoba).. Jméno firmy.. Úplnou poštovní adresu.. Telefonické (faxové) spojení.. IČO.. DIČ.. Bankovní spojení.. E-mail.. Tyto informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího.. Používáme je k realizaci Vaší zakázky za nakoupené zboží, a ke komunikaci s Vámi.. Požadujete-li doručování objednávek na jinou adresu, než je výše uvedená, uveďte prosím alternativní adresu dodání.. Tyto údaje nám umožní vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem.. Údaje o vaší činnosti.. Údaje o Vašich nákupech (jsou nutné pro zajištění dodávek zboží, vyřizování reklamací atd.. ) jsou ukládány v bezpečné databázi a nejsou poskytovány třetím stranám.. Vyřazení vaší registrace z databáze i-parapety.. Pokud se rozhodnete a budete chtít zrušit Vaši registraci (odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů), stačí, když nám zašlete písemné prohlášení nebo napíšete na email:.. Vaše registrace bude vyřazena.. Pokud se rozhodnete a budete chtít vymazat Váš email z naší databáze, můžete jeho vymazání provést sami a to kliknutím na příslušný odkaz ve spodní části každého informačního emailu.. O vymazání emailu budete informováni.. Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům..

  Original link path: /obchodni-podminky
  Open archive
 •  

 • Title: Slevový program
  Descriptive info: Pokud se stanete naším partnerem, získáváte slevu, která přísluší partnerské skupině, jejíž se stanete členem.. Program funguje tak, že po přihlášení do e-shopu je Vám automaticky snížena cena všech produktů na Vaši partnerskou cenu.. Ceny se snižují až po přihlášení, proto je nutné se registrovat.. Pokud se chcete stát naším partnerem, prosíme,.. kontaktujte.. nás..

  Original link path: /slevovy-program
  Open archive

 • Title: Kontakt
  Descriptive info: ZRNO, s.. IČ: 25851683.. DIČ: CZ25851683.. Výpis z Obchodního rejstříku.. Kontaktní adresa:.. Nezvalova 3.. Kontaktní osoba.. Martin Chochola.. e-mail: chochola@zrno.. GSM: 608 077 738.. : 585 222 017.. fax: 585 222 017.. Jak se k nám dostat:.. Přístup ke kanceláři je z ulice Kosmonautů, nebo od ZŠ Zeyerova (samostatně stojící budova bývalé výměníkové stanice).. Zvětšit mapu..

  Original link path: /kontakt
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Parapety v akci.. Parapet vnitřní plastový-mramor.. Parapet vnitřní plastový-buk.. Parapet vnitřní plastový-zlatý dub.. Parapet vnitřní plastový-bílá..

  Original link path: /parapety-akce
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Požadovaná stránka neexistuje.. Stránka, kterou hledáte, neexistuje.. (Error 404)..

  Original link path: /sitemap
  Open archive

 • Title: Vnitřní parapety - e-shop i-parapety.cz - nejlepší ceny
  Descriptive info: Popis vnitřních parapetů a jejich druhů.. jsou parapety montované do místností staveb.. Vnitřní parapety dělíme dle materiálu na následující druhy:.. (nejčastěji používané parapety, vyrobené z kvalitního PVC profilu).. Dřevěné parapety.. (parapety z masivu).. (jsou vyrobené z dřevotřískového profilu).. Parapet vnitřní dřevotřískový s nosem-Bílá.. Parapet vnitřní dřevotřískový-Bílá..  ...   Parapet vnitřní dřevotřískový s nosem-Olše.. Parapet vnitřní dřevotřískový s nosem-Buk.. Parapet vnitřní dřevotřískový s nosem-Třešeň.. Parapet vnitřní dřevotřískový s nosem-Dub tmavý.. Parapet vnitřní dřevotřískový s nosem-Javor.. Parapet vnitřní plastový-přírodní dub.. Parapet vnitřní plastový-mramor carrera.. Parapet vnitřní plastový-červený mahagon.. Parapet vnitřní plastový-ořech.. Parapet vnitřní plastový-mahagon.. Doporučujeme v kategorii:..

  Original link path: /vnitrni-parapety
  Open archive

 • Title: Plastové parapety - e-shop i-parapety.cz
  Descriptive info: jsou vodotěsný okenní parapety s dlouhou životností, vyrobené extruzí.. PVC.. Uvnitř se nacházejí výstuhy trojúhelníkového tvaru.. Díky konstrukci s trojúhelníkovými výztuhami jsou velice pevné, a proto odolávají i menším nárazům.. Díky použitému materiálu jsou 100% vodotěsné.. To znamená, že vodu neabsorbují a díky tou se kvůli ní nedeformují.. Jsou vhodné i do vlhkých  ...   buk a zlatý dub) a jejich povrh je vysoce odolný proti mechanickému poškození.. Na spodní straně jsou hustě posety montážními drážkami k usnadnění montáže.. Jsou odolný vůči mechanickému poškrábání i proti zanechání barevných skvrn.. Parapety není potřeba nijak zvlášť udržovat.. Lze je čistit běžnými domácími čisticími prostředky.. K parapetů se dodávají oboustranné boční krytky..

  Original link path: /plastove-parapety/
  Open archive

 • Title: Dřevotřískové parapety
  Descriptive info: Vyberte prosím podkategorii:.. Dřevotřískové parapety s nosem.. Dřevotřískové parapety bez nosu.. Informace o dřevotřískových parapetech.. Základem parapetní desky je nosič, který se vyrábí z 16 mm voděodolné DTD desky.. Povrch parapetní desky je potažen HPL laminátem o síle 0,8 mm a spodní vrstva je opatřena protitahovou fólií, která zabezpečuje ochranu před deformačními vlivy.. Parapety.. nabízíme ve 15 základních dekorech.. Díky této široké kolekci se parapety dají dobře sladit s interiérem a okny Vašeho domova.. Parapety jsou ve variantách s  ...   Parapety bez nosu je nutné zalemovat.. Vlastnosti dřevotřískových parapetů.. Postformingové parapety jsou určeny pro použití ve vnitřních prostorách s normálním klimatem.. Vlastnosti.. - vynikající stálost barev jednotlivých dekorů.. - vysoká pevnost a tuhost nosného materiálu i při vyšším zatížení,.. - dlouhá životnost.. - mechanická odolnost vrchního laminátu.. - vlhkuodolné provedení.. - malá tepelná roztažnost.. Výhody.. - odolnost vůči chemikáliím běžně používaným v domácnosti.. - díky nosu překryje případnou spáru mezi omítkou a parapetem.. - na dotek zanechávají příjemný pocit..

  Original link path: /drevotriskove-parapety/
  Open archive

 • Title: Venkovní parapety,vnější parapety - e-shop i-parapety.cz
  Descriptive info: Druhy a typy venkovních (vnějších) parapetů.. Venkovní parapety.. jsou ty parapety, které jsou.. montované.. z vnější části pláště budovy.. Venkovní parapety dělíme podle materiálu, ze kterého byly vyrobeny do následujících skupin:.. Hliníkové - tažené parapety.. (parapety z taženého profilovaného hliníku).. Hliníkové parapety z ohýbaného plechu.. (parapety jsou vyráběny ohýbáním).. Parapet venkovní hliníkový tažený-Hnědá RAL 8017.. Parapet venkovní hliníkový ohýbaný-Hnědá RAL 8019.. Parapet venkovní hliníkový tažený-Bronz elox.. Parapet venkovní hliníkový tažený-Stříbrná elox.. Parapet venkovní hliníkový tažený-Hnědá elox.. Parapet venkovní hliníkový tažený-Bílá RAL 9016.. Parapet venkovní hliníkový tažený - Hnědá RAL 8003.. Parapet venkovní hliníkový ohýbaný-Zlatý dub RAL 8003..

  Original link path: /venkovni-parapety
  Open archive •  


  Archived pages: 50