www.archive-cz-2014.com » CZ » I » IDZKA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 18 . Archive date: 2014-02.

 • Title: Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost
  Descriptive info: .. Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost.. (2000-2012 Iniciativa pro děčínský zámek).. projekty.. kalendář.. tiskové zprávy.. publikace.. o spolku.. Poslední aktualizace:.. 18.. 9.. 2013.. Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost je občanské sdružení založené v roce 2000 pod názvem Iniciativa pro děčínský zámek.. Současný název je platný od ledna 2013.. Cílem spolku byla od počátku obnova zchátralého zámeckého areálu v Děčíně.. V současné době se občanské sdružení věnuje celé řadě jiných aktivit v oblasti péče o památky, vydává vlastivědné publikace a organizuje kulturní akce.. Mariánská louka.. s hlavními děčínskými dominantami – zámkem a Pastýřskou stěnou.. Kontakt.. (dříve Iniciativa pro děčínský zámek).. Dlouhá jízda–zámek 1253.. 405 02 Děčín  ...   Děčína.. u hromadných hrobu měšťanů z Mariánské louky a obětí konce 2.. světové války.. 25.. 00 v knihovním sále na zámku /.. Podmokelské znakové privilegium opět doma.. slavnostní předání ztraceného znakového privilegia Podmokel z roku 1903 do okresního archivu s přednáškou Petra Jozy Město Podmokly a jeho znak a výstavou archivních dokumentů k dějinám Podmokel.. Více informací zde.. Aktuality.. 21.. 6.. 2013 /.. Děčín a jeho hasiči1863-2013.. - Knížní novinka Děčínsko-podmokelské vlastivědné společnosti.. 2.. dubna 2013 /.. Podmokelská fotosoutěž.. - Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost ve spolupráci s Podmokelským spolkem vyhlásila v rámci Podmokelského roku 2013 veřejnou amatérskou fotografickou soutěž na téma Podmokly..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: IDZka: projekty
  Descriptive info: ÚVOD.. :.. PROJEKTY.. Hranice: 550.. výročí podepsání chebské smlouvy.. Projekt hranice vznikl ve spolupráci Iniciativy pro děčínský zámek, Zámku Děčín, p.. o.. a zámku Weesenstein v Sasku.. Jeho smyslem je lépe prezentovat méně známá místa naší společné historie.. V tomto případě jde především o formování česko-saské hranice, které je ukončeno podpisem tzv.. Chebské smlouvy v roce 1459, díky které vznikla nejstarší historická hranice současné Německé spolkové republiky.. Projekt má své webové stránky na.. hranice1459.. a.. grenze1459.. de.. Nejvýznamnější realizované projekty.. Mariánská louka a zámecký park v Děčíně.. Mariánská louka s hlavními děčínskými dominantami – zámkem a Pastýřskou stěnou, červenec 2008.. Jednou z nejvýznamnějších aktivit IDZ byla kampaň za rehabilitaci Mariánské louky pod zámkem, vedená v letech 2002-2007.. Mariánská louka je unikátní archeologickou lokalitou, na níž se nacházejí pozůstatky středověkého města Děčína.. V 1.. polovině 19.. století zde byl vybudován hrabětem Františkem Antonínem Thun-Hohensteinem anglický park.. V letech 1948-1949 bylo do srdce tohoto parku necitlivě zasazen plavecký areál a později také autokemp.. Konec tohoto areálu však přinesla velká voda v srpnu 2002.. Z počátku průkopnická myšlenka rehabilitace Mariánské louky a její opětovné přičlenění k zámeckému areálu se postupem doby stala jedním z hlavních témat komunální politiky v Děčíně.. Diskuse vyvrcholila komunálními volbami na podzim roku 2006.. Volební výsledek a následná vyjednávání ODS (14 mandátů z celkových 25) a Volby pro město Děčín (3 mandáty) otevřela nakonec cestu myšlence rehabilitace parku.. Již na konci roku 2006 bylo Výzkumnému ústavu Silva-Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích svěřeno vypracování krajinářsko-architektonické studie rehabilitace zámeckého areálu.. září 2007 bylo započato s demolicí zbytků koupaliště.. Demolici betonových bazénů a dalších staveb provázel do léta 2008 záchranný archeologický výzkum, který odkryl mj.. pozůstatky několika kamenných měšťanských domů ze 14.. století.. V květnu bylo 2008 bylo na Mariánské louce vysazeno několik desítek stromů.. Jednalo se o nejrozsáhlejší výsadbu v této lokalitě od doby založení parku v 19.. Páni z Bünau v Čechách a v Sasku.. V letech 2005-2007 realizovala IDZ se saskou správou hradů a zámků (Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen) společný přeshraniční projekt zámků Děčín a Weesenstein s názvem Páni z Bünau v Čechách a v Sasku/Die Herren von Bünau in Böhmen und Sachsen.. Výstavy:.. Adel ohne Grenzen.. Die Herren von Bünau in Sachsen und Böhmen – expozice na zámku Weesenstein.. Rytíři z Bünau v Čechách a v Sasku.. Umění a život renesanční šlechty – výstava na zámcích Děčín a Jílové.. Publikace:.. Andrea DIETRICH - Birgit FINGER - Lutz HENNIG,.. Die Herren von Bünau in Sachsen und Böhmen.. , Schloss Weesenstein 2006.. František ŠUMAN (ed..  ...   kapli sv.. Jiří.. Ze spolupráce IDZ a Římskokatolické farnosti Děčín – Podmokly vyšla žádost o finanční příspěvek na renovaci oltáře.. Krajský úřad Ústeckého kraje nakonec přislíbil částku 120.. 000,- Kč.. Tento příspěvek ovšem nepokrýval celé náklady na restaurování oltáře.. Proto vyhlásila IDZ veřejnou sbírku, která nakonec vynesla celkem 42.. Symbolický šek na tuto částku předal 16.. prosince 2007 po adventní bohoslužbě faráři Františku Jiráskovi předseda IDZ Ing.. Vlastimil Pažourek.. Od října 2007 je možné oltář, zrestaurovaný akad.. soch.. Helenou Forstovou, znovu obdivovat v kostele sv.. Františka z Assisi v Děčíně - Podmoklech.. Záchrana soch od Václava Prachnera z kašen na předním nádvoří zámku Děčín.. Průčelí zámku na počátku 20.. století.. V roce 2002 založila IDZ zvláštní konto s názvem Fond obnovy a údržby zámku Děčín s cílem shromažďovat finanční prostředky na konkrétní projekty v rámci obnovy zámku.. V letech 2002 a 2007 se z těchto prostředků povedla realizovat záchrana dvou kamenný soch z kašen na předním zámeckém nádvoří.. Sochy, které představují pravděpodobně alegorie vodních živlů, pocházejí z dílny významného pražského sochaře Václava Prachnera a byly zhotovené v roce 1816 na objednávku hraběte Františka Antonína Thun-Hohensteina.. Architektonický návrh kašen je pak dílem drážďanského dvorního architekta Christiana Friedricha Schurichta.. Stav Prachnerových soch v roce 2002.. Během rekonstrukce přístupových mostů k zámku v letech 1996-1998 byly tehdy velmi poničené sochy sejmuty a patrně určeny k likvidaci.. Od roku 2002 se z popudu IDZ začalo uvažovat o jejich záchraně.. IDZ se povedlo ve spolupráci se spolkem německých krajanů Heimatverband Kreis Tetschen- Bodenbach e.. V.. v Nördlingenu získat významnou částku na restaurování soch od Česko-německého fondu budoucnosti.. Nemalou sumou přispělo také město Děčín.. Sochy, resp.. jejich torza, byly restaurovány v letech 2005-2006 akad.. Helenou Forstovou.. V roce 2007 bylo realizováno akad.. Vítem Mudruňkou osazení torz na nové kamenné sokly.. Restaurovaná díla, která jsou dokladem vysoké úrovně českého sochařství na počátku 19.. století, je možné shlédnout v informačním centru zámku.. Restaurovaná torza v informačním centru zámku.. Literární Zarafest.. Festival Literární Zarafest, pořádaný Iniciativou pro Děčínský zámek, vznikl v roce 2001 a jeho založení je spojeno s děčínskými literáty Radkem Fridrichem a Tomášem Řezníčkem.. Zarafest je zaměřen na současnou českou literaturu a její prezentaci formou autorských čtení.. Od vzniku festivalu zde dostala prostor celé řada autorů, kteří patří ke špičce české scény (např.. Emil Hakl, Svatava Antošová, Eugena Brikcius, Petr Král, J.. H.. Krchovský, Václav Kahuda, Petr.. P.. Payne).. Literární produkce festivalu je doplněna hudbou, která vždy koresponduje s náplní festivalu.. Festival se koná tradičně poslední víkend v srpnu v klubu Zarabanda a v Růžové zahradě děčínského zámku..

  Original link path: /projekty.htm
  Open archive

 • Title: kalendář : děčínsko-podomelská vlastivědná společnost
  Descriptive info: KALENDÁŘ.. 00, hřbitov na Folknářích.. 00 v knihovním sále na zámku.. : :.. Archiv.. : : Podmorok na.. Facebook.. Tipy na výlety / Fotogalerie..

  Original link path: /kal.htm
  Open archive
 •  

 • Title: IDZka: tiskové zprávy
  Descriptive info: TISKOVÉ ZPRÁVY.. dubna 2013.. Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost ve spolupráci s Podmokelským spolkem vyhlásila v rámci Podmokelského roku 2013 veřejnou amatérskou fotografickou soutěž na téma Podmokly.. Podminky soutěže.. (PDF 170 KB).. # # #.. Ukončení veřejné výtvarné soutěže o podobu náhrobku/pomníku měšťanů z města na Mariánské louce.. Tisková zpráva 15.. března 2013.. Dne 12.. března 2013 se sešla porota, aby posoudila návrhy zaslané do veřejné výtvarné soutěže o podobu náhrobku/pomníku měšťanů z města na Mariánské louce.. Do soutěže bylo zasláno celkem sedm návrhů, z nichž některé byly porotci ohodnoceny jako velmi zdařilé.. Porota se přesto rozhodla ukončit soutěž bez vyhlášení výsledků.. Důvodem je to, že se v průběhu soutěže objevily nové informace o pozemku, na kterém měli být středověcí obyvatelé Děčína pohřbeni.. Ukázalo se, že ve vybraném sektoru se nachází starší pohřby, a proto není zcela volný a vhodný pro tento účel.. Tyto zásadní informace vyhlašovatel soutěže bohužel neměl a ani nemohl mít dříve k dispozici.. Porota proto doporučuje, aby byl na hřbitově Děčín-Folknáře vybrán jiný vhodný pozemek a soutěž byla vyhlášena znovu a s novými podmínkami.. Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost zahájí v této věci neprodleně jednání s městem Děčínem, aby mohla být soutěž s novým zadáním vyhlášena co nejdříve.. Jako předběžný termín uzavření dalšího kola je stanoveno září 2013 s realizací pomníku v roce 2014.. Děčínsko-podmokelská vlastivědná  ...   dnešního Masarykova náměstí.. Po velké vodě v roce 2002 se v Děčíně vedla živá diskuse o budoucí podobě této lokality v samotném středu města, až nakonec padlo v roce 2006 rozhodnutí o její rehabilitaci do podoby zámeckého parku.. Od roku 1984 probíhají na Mariánské louce záchranné archeologické výzkumy.. V roce 1985 zde byl zkoumán také bývalý městský hřbitov, kde byly vyzdviženy ostatky téměř čtyř stovek lidí.. Tyto nálezy se následně staly předmětem zkoumání antropologů z Národního muzea v Praze.. Před několika lety byla z popudu Iniciativy pro děčínský zámek vyvolána debata o dalším osudu těchto ostatků, ze které vyplynulo rozhodnutí o jejich opětném pohřbení.. V současné době jsou lidské ostatky z Mariánské louky deponovány v děčínském muzeu a jsou připraveny k uložení do země.. Záměr společně realizují město Děčín a Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost.. Pro uložení ostatků byl vybrán současný městský hřbitov na Folknářích.. Výtvarnou soutěž o podobu náhrobku vypisuje Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost, která také ponese náklady s jeho výrobou.. Porota se skládá ze znalců místní historie a lidí z uměleckých kruhů.. Jmenujme např.. Václava Vokolka, Radka Fridricha, Milana Rosenkrance, Petra Jozu nebo děčínského galeristu Dmitrije Pljonkina.. Pohřeb ostatků měšťanů z Mariánské louky se připravuje na září letošního roku.. Pořadatelé soutěže budou děčínskou veřejnost informovat o jejím průběhu.. Podmínky soutěže.. (PDF 1,5 MB).. dpvs/idz.. Archiv tiskových zpráv..

  Original link path: /tisky.htm
  Open archive

 • Title: IDZka: publikace
  Descriptive info: PUBLIKACE.. Děčín a jeho hasiči 1863-2013.. Petr Joza, Jana Němec, Karla Potužník, vydala Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost, Děčín 2013, 155 str.. , 333 Kč.. Děčínští profesionální i dobrovolní hasiči slaví v roce 2013 své stopadesáté narozeniny.. Historici Petr Joza, Jan Němec a sběratel Karel Potužník dokumentují ve své bohatě ilustrované publikaci vznik hasičských spolků na území současného města Děčína, cvičení a ostré zásahy jejich zásahových mužstev, jakož i vývoj jejich hasební techniky.. Plasticky je popsána i činnost děčínských hasičů v době nacistické okupace, poválečná proměna hasičů v požárníky a jejich zapojení do všeobjímající Národní fronty.. Autoři při sestavování práce využili archivní prameny, hasičské kroniky, dobový tisk i výpovědi pamětníků, kteří poskytli unikátní obrazový materiál.. Knihu vydala Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost (do roku 2012 Iniciativa pro děčínský zámek) a zakoupíte jí u děčínských knihkupců nebo v podmokelském archivu.. Děčínské kalendárium 2010.. Sestavili Petr KARLÍČEK a Otto CHMELÍK, vydala Iniciativa pro děčínský zámek, Děčín 2011, 84 s.. , 100 Kč.. Další svazek Děčínského kalendária, který navazuje na první ročník pro rok 2009 a retrospektivní kalendárium města pro revoluční rok 1989.. Josef Stegl.. Osud děčínského malíře/Schicksal eines Tetschner Malers.. Petr JOZA, vydaly Iniciativa pro děčínský zámek a Heimatverband Kreis Tetschen-Bodenbach e.. V.. , Děčín - Nördlingen 2011, 192 s.. , 450 Kč.. V červenci 2011 vydala Iniciativa pro děčínský zámek společně se spolkem německých krajanů z Děčínska v bavorském Nördlingenu (Heimatverband Kreis Tetschen-Bodenbach e.. ) knihu o děčínském krajináři Josefu Steglovi (1895-1966).. Jedná se o další z titulů archiváře a renomovaného autora regionální vlastivědné literatury Petra Jozy.. Malíř Josef Stegl byl svým životním osudem i dílem pevně spojen s Děčínem a severními Čechami.. Jeho obrazy s náměty z rodného města, Českého Švýcarska a Českého středohoří vyzařují silný vztah ke krajině a k domovu.. Josef Stegl bývá také nazýván malířem domova.. V roce 1945 musel malíř s rodinou stejně jako tisíce jeho krajanů Děčín opustit.. Svou tvorbou ale domov nikdy neopustil.. Dál zobrazoval svůj rodný kraj a jeho díla se pro mnohé stala důležitým pojítkem se ztracenou vlastí.. V Děčíně začal malíř opět vcházet do širšího povědomí od 80.. let 20.. století v souvislosti s výstavami v místním muzeu.. Druhá velká Steglova výstava se konala v Děčíně na přelomu let 2010 a 2011.. Podnětem k této výstavě byl dar malířovy výtvarné pozůstalosti jeho synem Ludwigem Steglem do děčínského muzea.. V říjnu 2010 byla Josefu Steglovi na jeho domě v dnešní Wolkerově ulici (dříve Schillerstrasse) odhalena pamětní deska.. Kniha o Josefu Steglovi byla vydána společně v češtině a němčině a její vydání podpořil Česko-německý fond budoucnosti.. Děčínské kalendárium 2009.. Sestavili Petr KARLÍČEK a Marcela OUBRECHTOVÁ, vydala Iniciativa pro děčínský zámek, Děčín 2010, 70 s.. , 50 Kč.. Děčínské kalendárium 2009 se snaží zachytit podstatné i méně podstatné informace, které byly charakteristické pro život Děčína v roce 2009.. Myšlenka začít vydávat v Děčíně městské kalendárium vznikla v prostředí Iniciativy pro děčínský zámek a děčínských archivů na počátku roku 2009 a inspirací k ní byla obdobná publikace, která je vydávána v sousedním Ústí nad Labem.. Stejná forma prezentace historických událostí byla zvolena také pro publikaci o dění v Děčíně v roce 1989, která vznikla u příležitosti dvacátého výročí Sametové revoluce.. Děčínské kalendárium sestavovali děčínští archiváři Marcela Oubrechtová a Petr Karlíček a  ...   Petr Karlíček a Jan Němec.. Publikace, kterou vydala Iniciativa pro děčínský zámek spolu se Státním okresním archivem Děčín je za symbolických 89 Kč k dostání v děčínských knihkupectvích, v pokladně zámku a v infocentru v Tržní ulici v Podmoklech.. Děčín.. Železniční křižovatka českého severu.. Jan NĚMEC, vydala Iniciativa pro děčínský zámek, Děčín 2007.. Autor představuje Děčín z historického pohledu jako důležitý dopravní úzel, pro který nebyla charakteritická pouze lodní doprava, nýbrž i železnice.. Od roku 1851 se zde postupně usadily čtyři železniční společnosti, jejichž koleje propojily dokonale Děčín a Podmokly s okolním světem.. Smyslem vydání publikace bylo podpořit myšlenku, že Děčín je s bývalým nádražím Rakouské severozápadní dráhy a dalšími technickými památkami logickou a vážnou alternativou vůči pražskému Masarykovu nádraží pro umístění železniční expozice Národního technického muzea.. Návstěva u Jeho Excelence Františka Thuna.. Zámek Děčín v historických fotografiích.. / Besuch bei Seiner Exzellenz Franz Thun.. Schloß Tetschen in historischen Ansichten.. Někdejší český místodržící František Thun-Hohenstein (1847-1916) byl jednou z nejvýraznějších osobností českého a rakouského politického života posledních desetiletí habsburské monarchie.. Drobná fotografická publikace nás zavádí do jeho děčínské rezidence, tak jak ji zachytil na prahu 20.. století děčínský fotograf E.. Rottleuthner.. Zámek v Děčíně byl rodovým sídlem Thunů po tři století.. Ve 20.. věku byl ale postižen pobyty různých domácích i cizích armád a zcela zdevastován.. Staré fotografie, které úvodem a popiskami doprovodil archivář Otto Chmelík, ukazují ztracenou krásu zámku nad řekou Labe a zároveň přibližují životní styl aristokracie na konci éry císaře Františka Josefa.. Cena 189 Kč.. Vydalo nakladatelství Albis International pro děčínské spolky Iniciativa pro děčínský zámek a Amici Decini a pro Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Děčín 2002.. Rytíři z Bünau v Čechách a v Sasku.. [Neměcká mutace: Die Herren von Bünau in Sachsen und Böhmen].. Publikace o rytířích z Bünau tvoří jeden z hlavních výstupů projektu Páni z Bünau v Čechách a v Sasku.. Shrnuje základní poznatky o weesensteinské větvi tohoto početného rodu, která držela v 16.. století statky na obou stranách česko-saské hranice.. Pozornost je věnována jak historii rodu se zvláštním zaměřením na jeho přeshraniční působení, tak na stavební a umělecké památky, které Bünauští nechali vystavět.. Je až překvapivé kolik zámků, tvrzí, hospodářských dvorů, mostů, kostelů, oltářů či křtitelnic je spojeno s jejich působením.. Zejména v Čechách se často jedná o poněkud opomíjená a přitom mimořádně kvalitní díla tzv.. saské renesance.. Pro mnohé čtenáře bude překvapením, že pod dnešní nevzhlednou fasádou se skrývá cenný renesanční objekt.. Některé z objektů byly takto zpracovány a představeny vůbec poprvé.. Pro potřeby knihy byla navíc pořízena kvalitní fotodokumentace všech bünauských objektů, včetně běžně nepřístupných objektů.. Velmi atraktivní jsou také letecké záběry.. Vůbec poprvé jsou také publikovány některé dosud neznámé historické pohledy, například na jílovský zámek či liboucheckou tvrz.. Kromě informací o stavebním vývoji kniha obsahuje základní turistické informace o zpřístupněných objektech a také přehlednou mapku všech zmiňovaných objektů.. Díky tomu je přímo předurčena stát průvodcem po méně známých, ale velmi zajímavých památkách v česko-saském pohraničí.. Vydala Iniciativa pro děčínský zámek, Děčín 2006.. Zámek Děčín/ Schloss Děčín.. František Šuman, Iniciativa pro děčínský zámek, Děčín 2007, 18 stran, vyšlo česky, německy, anglicky a rusky.. Stručný průvodce po historii a expozici děčínského zámku.. Publikace je možné zakoupit v informačním centru zámku případně děčínských knihkupectvích..

  Original link path: /pub.htm
  Open archive

 • Title: IDZka: o spolku
  Descriptive info: O SPOLKU.. Adresa:.. Vedení spolku vzešlé z valné hromady 15.. listopadu 2012.. Organizační výbor:.. Statutární zástupci.. Otto Chmelík (předseda).. Vlastimil Pažourek (místopředseda, podkladník).. Aleš Kalvoda (místopředseda).. Další členové organizačního výboru.. Michaela Dopitová.. Valdemar Grešík.. Petr Joza.. Iveta Krupičková.. Jan Němec.. Karel Stein.. František Šuman.. Marcela Zemanová.. Kontrolní komise:.. Jaroslav Chroust.. Martin Křivánek..  ...   Tetschen-Bodenbach e.. heimatverband-tetschen.. Město Děčín.. mmdecin.. IDZ je partnerem města Děčín v projektu.. Integrovaný plán rozvoje města.. : Zámek Děčín- kulturně společenské centrum a Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad.. Informace o projektu Zámek Děčín.. (PDF 467 kB).. Zpráva:.. Valná hromada Iniciativy pro děčínský zámek.. , 26.. 8.. 2008..

  Original link path: /spolek.htm
  Open archive

 • Title: IDZka: ARCHIV kalendář
  Descriptive info: :.. ARCHIV.. 29.. -31.. srpna 2013 -.. 13.. ročník literárního festivalu Zarafest.. 3.. Vlastivědná vycházka po stopách 300 let trvajícího mezního sporu v lesích nedaleko Ostrova.. Pořádají Děčínsko-podmokelská vlastivědná společnost a Arbeitskreis Sächsische Schweiz, garant za českou stranu Karel Stein.. Sraz v 9.. 00 při odbočce na Rosenthal.. (ostrá zatáčka při silnici Maxičky-Sněžník).. Příjezd individuální.. Domluvme si prosím automobily na společný příjezd.. Je možné jet i autobusem, který odjíždí z Děčína v 8.. 42.. červenec 2013 -.. Hlasování:.. 30.. června 2013.. - Termin pro zaslaní fotografií:.. (.. podminky.. ) POZOR POZOR!!!!!.. ÚZÁVĚRKU SOUTĚŽE PRODLUŽUJEME DO 30.. !!!!! Amatérská fotosoutěž Podmokly 2014 Zapojte se do fotografické soutěže! Staňte se jedním ze třinácti autorů kalendáře Podmokly 2014!.. -.. Architekti 1.. poloviny 20.. století v Podmoklech.. - komentovaná procházka s Alenou Sellnerovou, sraz účastníků před budovou státního archivu ve Zbrojnické ulici v Děčíně-Podmoklech v 17:00.. Zapomeňme na české architektonické hvězdy předválečné i meziválečné éry.. I my máme hvězdy velkého lesku, které zanechaly stopu na stavebním vývoji Podmokel.. Jen se o nich zatím moc neví… A proto si je na deseti zastaveních během letní procházky po podmokelském centru představíme.. Mgr.. Alena Sellnerová (* 1978, Děčín) - vystudovala obor Kulturně-historická regionalistika na Univerzitě J.. E.. Purkyně v Ústí nad Labem se zaměřením na stavební historii, od roku 2003 pracuje na Národním památkovém ústavu v Ústí nad Labem.. Profesně se v rámci grantové činnosti specializuje na moderní architekturu Ústeckého kraje (a zejména Děčína) a na lidovou architekturu na Děčínsku.. Je spoluautorkou knihy Slavné vily Ústeckého kraje, nebo výstavy Zaměstnanecké kolonie 1900-1938 v severních Čechách.. 19.. 00 -.. Vernisáž Ukradené galerie.. na rohu Tržní a Zbrojnické ulice v Podmoklech,.. vystavuje Deema - Dmitrij Pljonkin.. (Děčín).. 23.. 30 Bar Bodenbach - Beseda s.. Leo Steinerem.. , bývalým krajským úředníkem nejen o krajské politice.. vystavuje Patrik Linhart.. (Teplice), 20.. 00 Bar Bodenbach - autorské čtení.. Patrika Linharta.. 12.. 00 Bar Bodenbach - Koncert.. Atomoví koně.. (ipad naivité atomblues, UL),.. OwL.. (indietronic, UL).. 11.. vystavuje Ateliér Povětroň.. (Praha).. 4.. vystavuje Jana Stejskalová.. (Děčín), 20.. 00 - Koncert Jazzíček (DC-UL), Bar Bodenbach.. 28.. 00 - Vernisáž.. Ukradené galerie.. vystavuje Michal Šanda.. 00 - 1.. slavnostní vernisáž.. vystavuje Nikola Čulík.. 16.. Literární večer časopisu H_aluze.. v Baru Bodenbach (Pavel Novotný, Petr Váradi, Alice Prajzentová, Natálka Hošková, Filip Jakš, Tomáš Čada).. 14.. , 17.. 00 - Václav Zeman -.. Evangelíci na Děčínsku v 19.. století a Sasko.. , přednáška v badatelně státního archivu ve Zbrojnické ulici v Podmoklech.. 00 - Mezi panely promítání podkrušnohorského dokumentu v Baru Bodenbach, průvodní slovo Mirek Koranda z Člověka v tísni, pozor změna začátku projekce na 18.. 00, místo původně avizovaných 19.. 00!!!!.. , Státní oblastní archiv ve Zbrojnické ul.. , Podmokly, Děčín – 17.. 30.. Na útěku před leteckou válkou.. Sudetská župa v letech 1940-1944.. –.. Přednáška ústeckého historika Martina Veselého.. 26.. , Bar Bodenbach, ulice Prokopa Holého, Podmokly, Děčín - 19.. 00.. Filmový večer H _aluze.. Literární-kulturní časopis H_aluze uvádí filmový večer v baru Bodenbach.. Přijdte zhlédnout pozoruhodné krátké filmy studenti FAMU.. Pruvodní slova: Tomáš Cada a Alice Prajzentová.. Filmy: Tekutí a hnědí, Malé dějiny pštrosů, Archeologie médií, Bude třeba dalších výzkumů, Život věčný.. , Bar Bodenbach, ulice Prokopa Holého, Podmokly, Děčín - 18.. Tak trochu jiná politická beseda.. s krajským zastupitelem, hercem, překladatelem a fotografem Jaroslavem Achabem Haidlerem zejména o krajské politice.. 8.. ledna 2013, Bar Bodenbach - 18.. Cesta po Gruzii – ústecký historik David Tomíček vypráví o Gruzii s promítáním fotografií.. Od 20.. 00 zahraje děčínský Jazzíček!.. ---------------------------.. 31.. srpna a 1.. září 2012: 12.. ročník literárního Zarafestu.. Festival.. literární Zarafest.. , pořádaný Iniciativou pro děčínský zámek, se orientuje na prezentaci současného literárního dění v českých zemích i zahraničí.. Literární produkce festivalu bývá doplněna hudbou, která souzní s náplní festivalu.. Místa konání: Bar Bodenbach a Růžová zahrada děčínského zámku.. [.. zarafest.. ].. května 2012: Dětský den v Růžové zahradě.. IDZ pořádá Dětský den v Růžové zahradě na zámku v Děčíně.. Program: 14.. 00 dětské pěvecké sbory Poupata a Kvítek ze Základní umělecké školy Děčín, 14.. 45 divadelní představení.. Mrkvomen.. , Divadlo Krabice Teplice, 16.. 00 bubenická exhibice žáků Hudební školy Karla Suchánka, 17.. 00 kapela M.. J.. The Electric Blue (heavy-blues Děčín).. Soutěže, hry, zábava pro děti i rodiče.. Občerstvení zajišťuje zámecká kavárna Na cestě.. Vstupné dobrovolné.. Stáhnout pozvánku.. (PDF 719 kB).. ledna 2012: Přednáška /.. Důstojnost člověka ve světle filosofie.. , Mgr.. Roman Cardal, Ph.. D.. IDZ a o.. s.. Nativity pořádají přednášku Důstojnost člověka ve světle filosofie.. Přednáší Mgr.. , autor několika filosofických knih, lektor na školách Academia Bohemica a CEVRO Institut.. Přednáška je součástí cyklu ,,Krize západní kultury - její příčiny a dopady.. Přednáška se uskuteční ve čtvrtek.. ledna.. 2012 v.. hodin v kavárně.. Na cestě.. na nádvoří děčínského zámku.. Pozvánka.. (JPG 180 kB).. prosince 2011: Přednáška archiváře a historika Jana Němce -.. Franz Kafka a Frankenstein.. Frankenstein není v tomto případě monstrum z románu Mary Shelleyové, ale sanatorium v Rumburku, které v letech 1899-1901 vybudoval místní spolek pro přírodní léčbu.. Stoupenec hnutí pro reformu života Franz Kafka v něm pobýval v roce 1915 a nedlouho poté jej v rámci svého zaměstnání v Úrazové pojišťovně pro Čechy v Praze pomáhal přetvořit v ústav pro léčbu válečných neuróz.. Za svou angažovanost v tomto projektu měl dokonce obdržet vyznamenání, které mu ale upřel vznik Československa.. Přednáška Jana Němce ale nebude věnována pouze sanatoriu Frankenstein a Kafkovi.. Přednášející se v jejím rámci dotkne vzniku ústavů pro aplikaci přírodních léčebných metod v Německu, objasní těžkosti při zakládání podobných zařízení v Rakousko-Uhersku a představí tehdy užívané léčebné procedury a přístroje.. Přednášku doprovodí četné světelné obrazy.. Jan Němec (*1972), vystudoval archivnictví a historii, v současné době působí jako ředitel Státního okresního archivu Děčín a také jako externí pedagog UJEP v Ústí nad Labem.. Badatelsky se věnuje především dějinám průmyslu, techniky a motorismu.. Je autorem mnoha odborných i popularizačních článků v regionálních i celostátních periodikách.. Na svém kontě má také autorství nebo spoluautorství několika publikací.. Za všechny jmenujme tituly: Albin Hugo Liebisch a jeho motocykly Čechie-Böhmerland (2005), Kabelovna Podmokly aneb Industrializace Děčínska (2000, spoluautor), Varnsdorf, město průmyslu a zahrad (2002, spoluautor), Skryté poklady ústecké terakoty (2004, s Václavem Cílkem, Děčín - železniční křižovatka českého severu (2007) či nejnověji Legendární motocykl Čechie.. Osudy Albina Liebische, konstruktéra nejdelších motocyklů (2010).. Přednáška se uskuteční v pátek.. prosince.. 2011 od.. 17.. 30.. v kavárně.. (PDF 46 kB).. září 2011: Přednáška -.. Jan Rudolf Chotek.. Osvícenec, mecenáš, státník.. O osvícenci, mecenáši a státníkovi Janu Rudolfu Chotkovi.. (1748-1824) bude přednášet historik Ivo Cerman.. Přednáška se koná v badatelně Státního okresního archivu Děčín na zámku v pondělí 12.. září 2011 od 18:00.. (PDF 155 kB).. září 2011: slavnostní prezentace knihy.. V úterý 6.. září 2011 od 18.. 00 se v Rohovém a Modrém sále děčínského zámku koná slavostní prezentace nejnovější knihy vlastivědce a archiváře Petra Jozy.. Knihu vydala v červenci letošního roku Iniciativa pro děčínský zámek společně s krajanským spolkem Heimatverband Kreis Tetschen-Bodenbach.. V rámci večera vystoupí citerista Michal Müller z Varnsdorfu.. Zároveň budete mít možnost shlédnout také několik originálních děl Josefa Stegla.. Kniha je k dostání v děčínských knihkupectvích a bude samozřejmě k dispozici i na prezentaci.. Její cena je 450 Kč.. Výtežek z dobrovolného vstupného na akci bude věnován na renovaci památek v Děčíně.. Ve stejný den se od 15.. 00 do 17.. 00 koná autogramiáda knihy o Josefu Steglovi rovněž v Děčínském knihkupectví Hany Andrášové v Podmoklech.. – 27.. srpna 2011: 11.. Festival literární Zarafest, pořádaný Iniciativou pro děčínský zámek, se orientuje na prezentaci současného literárního dění v českých zemích i zahraničí.. Letošní 11.. ročník je věnovan literární tvorbě žen.. Místa konání: Restaurace Kašmír a Růžová zahrada děčínského zámku.. |.. PDF letáček.. 2011.. ( 18:00 začátek.. ).. Restaurace Kašmír.. 18:30 Vernisáž Tea Záchová.. 19:00 autorská čtení.. Irena Šťastná.. Anica Jenski.. Tereza Boučková.. Janele z Liků + hudební doprovod.. Po skončení čtení DJ FUNKENSTEIN.. 27.. 2011 (.. začátek 14:00 sala terrena - zámek Děčín – Růžová zahrada).. 14:00 autorská čtení.. Multimediální workshop Aleny Wegerové a Moniky Svobodové : různé výtvarné techniky nejen pro děti.. (bude vyplňovat přestávky).. Marie Šťastná.. Radka Denemarková.. Jitka Bret Srbová.. Sylva Fischerová.. Svatava Antošová.. Katka Šarközi (písničkářka).. 17:30 Videoart (studentky KVK a FUD Ústí nad Labem).. 18:00 Monika Načeva Justin Lavash (UK).. 20: 00 Nauzea Orchestra.. 15.. června 2011: Mrtvý kostel dýchá.. Vystoupení děčínských básníků a básnířek prokládané písněmi Petra Linharta.. Vystoupí děčínští básníci a básnírky: Radek  ...   zámek, firma Valdemar Grešík - Natura a Zámek Děčín.. K ochutnání bude desítky druhů vín.. Hudební program: 16.. 00-17.. 30 Bran (hudba Bretaně), 17.. 30-19.. 00 Poitín (písně z Irska, Skotska, a Bretaně), 19.. 00-20.. 30 Drahan (cimbálovka).. Vstupenky 100 Kč v prodejnách Grešík-Natura a na zámku.. Děti do 12 let zdarma.. Sobota 11.. července: Arnstein, Winterstein, Šaunštejn.. Výlet IDZ odjezd autobusu 8.. 00 směr Bad Schandau 9.. 00 hrad Arnstein, Winterstein pěší cesta 3-4 hodiny k hradu Šaunštejn po tzv.. České silnici do Vysoké Lípy odtud odjezd autobusem veřejné dopravy nejpozději v 17.. 02.. Cena autobusu do Saska 60 Kč.. Sobota 13.. června: Lichtenwalde a Augustusburg.. Odjezd v 8.. 00 hodin cca.. 10 hodin zámek a park Lichtenwalde 1,8 Eur 12.. zámek Augustusburg (9.. 30-18.. 00) 5 Eur cena 7 Eur + 260 Kč.. Pátek - neděle 22.. -24.. května: Třídenní výlet zámek a město s okolím Litomyšl.. Třídenní výlet zámek a město s okolím Litomyšl, odjezd v pátek, návrat v neděli.. Veřejnou dopravou cca.. 600 Kč cesta.. Doprava pouze vlastním autem.. Zajištěna prohlídka místních průvodců, seženou i levné ubytování.. Útery 19.. května 2009: Přednáška.. Kéž bych byl malířem.. František Thun (1809-1870) v době předbřeznové.. (pozvánka - PDF 79 kB).. Marcela Oubrechtová nám představí významnou osobnost kultury a umění 19.. století, která je spjatá s Děčínem.. Přednáška se koná od 17.. mimořádně v Rohovém sále.. západního křídla děčínského zámku.. Sobota 25.. dubna: Hrady Krupka a Kyšperk.. Fotky z výletu.. Odjezd v 9.. 00 Krupka hrad, muzeum (9.. 30-16.. 30), štola, kostely, oběd – odjezd ve 14.. 00 směr hrad Kyšperk - Supí Hora hrad procházka pěší do kopce cca.. dvě hodiny s prohlídkou zříceniny.. Vstupy 80 Kč vstup štola + 150 Kč autobus.. dubna: Muzeum Freiberg, hrad Frauenstein.. Odjezd 9.. 00 z Děčína cca.. 30 Muzeum Freiberg (10.. 00) 2-3 Eur hornické muzeum, prohlídka města, odjezd cca.. ve 14.. 00 hodin, 14.. 45 hrad Frauenstein Vstupné skupinové 1,5 Eur.. Cena odhad 4 Eura + 260 Kč.. Středa 8.. dubna 2009: Přednáška.. David Tomíček -.. Víra, rozum a zkušenost v lidovém lékařství pozdně středověkých Čech.. (pozvánka - PDF 127 kB).. Přednáška se koná ve středu 8.. dubna od 17.. 30 hodin v badatelně Státního okresního archivu na děčínském zámku.. Útery 7.. dubna 2009: Valná hromada IDZ.. Valná hromada se koná v úterý 7.. dubna 2009 od 17.. 30 hodin v Rohovém sále zámku.. Program valné hromady bude standardní, tj.. zhodnocení činnosti spolku v roce 2008, plánované aktivity v letošním roce, volba orgánů občanského sdružení ap.. Je samozřejmé, že se dozvíme také nejnovější informace o dění na zámku.. U příležitosti valné hromady bychom rovněž rádi zrevidovali stav členské základny, proto prosíme všechny, kdo se nemohou dostavit, aby do termínu valné hromady zaplatili členský příspěvěk na rok 2009, jehož minimální výše je stále stanovena na 100 Kč a tím splnili základní povinnost člena.. Členský příspěvěk je možné uhradit rovněž osobně u předsedy ve státním archivu ve Zbrojnické ulici v Podmoklech, případně na účet spolku: *315358293/0300*.. Sobota 28.. března: Terezín, Bohušovice nad Ohří.. Výlet vlakem odjezd v 9.. 21 hod.. do Bohušovic nad Ohří spojený s prohlídkou Terezína.. Provádět bude Jiří Smutný, předseda Klubu vojenské historie - Pevnost Terezín.. Útery 17.. března 2009: Přednáška.. Archivář a historik Jan Němec pohovoří na téma.. Odraz stavby železnice Praha - Drážďany v archivních pramenech.. (pozvánka - PDF 172 kB).. Přednáška se koná v úterý 17.. března od 17.. 30 hodin v badatelně Státního okresního archivu Děčín na děčínském zámku.. prosince 2008: Předvánoční spolkové posezení.. Malé předvánoční spolkové posezení se bude konat ve čtvrtek 4.. prosince 2008 od 17.. 00 do 19.. 00 hodin v Modrém, případně Rohovém salónu zámku.. Rádi bychom Vás společně s Valdemarem Grešíkem, Ivetou Kupičkovou a expředsedou Vlastimilem Pažourkem informovali o aktuálním dění na zámku a neformálně s Vámi podebatovali o zámeckých a spolkových plánech v nejbližším období.. Protože budeme připravovat skromné občerstvení, prosíme Vás, abyste potvrdili svojí účast na adresu Elišky Řezníčkové nebo na telefon 737 181 985.. Zároveň Vás prosíme o pochopení, že účastníci setkání budou požádáni o dobrovolný příspěvěk na uhrazení finančních nákladů.. - Otto Chmelík, předseda IDZ.. listopadu 2008: Přednáška - Duben a květen 1945 mezi Nisou a Labem.. listopadu 2008 od 17.. 30 se v badatelně Státního okresního archivu Děčín na děčínském zámku koná přednáška archiváře a historika Tomáše Jakla.. Duben a květen 1945 mezi Nisou a Labem.. (PDF 74 kB), věnovaná vojenským operacím konce války v oblasti severních Čech.. 1.. října 2008: Přednáška - Aktuální otázky americké zahraniční politiky.. MUDr.. Roman Joch z Občanského institutu v Praze bude hovořit o aktuálních otázkách americké zahraniční politiky.. Termín.. : středa, 1.. října 2008, 17.. Vstupné: 20 Kč.. Místo: zámek Děčín, badatelna Státního okresního archivu.. září 2008: Přednáška -.. Rusko a Kavkaz.. Tentokrát mezi nás zavítá senátor, novinář, válečný zpravodaj a specialista na oblast zemí bývalého Sovětského svazu Jaromír Štětina.. Téma přednášky Rusko a Kavkaz napovídá, že bude řeč hlavně o současné situaci v Gruzii, ale také v Čečensku.. V rámci programu bude promítnut dokumentární film Jaromíra Štětiny o Čečensku Odvrácená strana světa.. Účast v diskusi přislíbil také senátor Josef Zoser, místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu Parlamentu České republiky.. Termín: úterý 9.. září 2008, 18.. 00 hodin, Vstupné: 20 Kč.. Místo: badatelna Státního okresního archivu na zámku v Děčíně.. září 2008:.. V sobotu 6.. září 2008 se na nádvoří zámku Děčín koná již.. ročník Slavností vína.. , které společně pořádájí Iniciativa pro děčínský zámek, firma Natura - Valdemar Grešík a Zámek Děčín, p.. -30.. srpna 2008:.. Festival.. , pořádaný Iniciativou pro Děčínský zámek, vznikl v roce 2001 a jeho založení je spojeno s děčínskými literáty Radkem Fridrichem a Tomášem Řezníčkem.. Krchovský, Václav Kahuda, Petr P.. valná hromada IDZky.. XI.. valná hromada Iniciativy pro děčínský zámek o.. se uskuteční v úterý 26.. srpna 2008 od 17,00 hod.. v Rohovém sále děčínského zámku.. [.. program jednání.. výlet IDZ - zámek Klášterec nad Ohří, klášter v Kadani.. V sobotu 23.. srpna pořádáme další výlet IDZ do minoritského kláštera v Kadani a do Thunského zámku v Klášterci nad Ohří.. Odhadujeme náklady cca.. 250-300 Kč.. Možno se přihlásit u Elišky na tel: 737 181 985.. Odjezd z Děčína od hlavního vlakového nádraží v Děčíně-Podmoklech v 9.. klášter v Kadani.. - Pozdně-gotický klášter Františkánů vybudovaný Lobkovici v 70-80.. letech 15.. V současnosti je zde působivá expozice k dějinám kláštera.. 45-13.. 00 oběd ve městě, popř.. prohlídka města (doporučené restaurace „U svaté brány“, „Hradní restaurace“, „Bílý beránek“ – vítězové místní soutěže „Zlatá vařečka“ o nejlepší restauraci).. Výstup na.. radniční věž v Kadani.. ve 13.. 00 hodin s průvodcem.. Odjezd z náměstí ve 13.. 45 od věže.. 15.. Zámek v Klášterci nad Ohří.. - Za Thunů v 60.. letech 17.. století získala renesanční stavba staršícho zámku barokní podobu čtyřkřídlého jednopatrového zámku s obdélným nádvořím.. Součástí areálu se stal i.. farní kostel Nejsvětější Trojice.. Současně s kostelem byla vybudována také Thunská hrobka.. V téže době byla kolem zámku založena rozsáhlá zahrada se salou terenou, sochami a zámeckou kašnou, zdobenou sochou Tritóna od J.. Brokoffa z roku 1686.. Od roku 1953 je v prostorách zámku umístěna expozice orientálního, evropského a českého porcelánu.. Cena zájezdu 250 Kč + vstupy 100 Kč (20 Kč klášter, 30 Kč věž, 50 Kč zámek).. Návrat cca.. - výlet vhodný i pro děti.. Jedeme za každého počasí.. Doporučuji přizpůsobit se oblečením možnosti mírného deště.. 7.. výlet IDZ do Saska - Památky v okolí Drážďan :: viz.. tip na výlet.. V sobotu 26.. července pořádá Iniciativa pro děčínský zámek poznávací výlet do Saska.. Autobus bude odjíždět v 9.. 00 z Masarykova náměstí.. Navštívíme:.. Barokní zahrady.. v Grossedlitz.. z počátku 18.. století, které bezpochyby patří mezi skvosty zahradní architektury Saska.. Zřícenina hradu.. Tharandt.. založeného kolem roku 1200, který patřil k českým lénům v Sasku.. V městečku Tharandt je také známá lesní botanická zahrada.. V případě zájmu jí můžeme navštívit.. Barokní zámek.. Wackerbarth.. vystavěný v letech 1727-1729 a proslulý svými vinicemi a výrobou vína.. Pokud to nebude příliš drahé pokusíme se vyjednat možnost ochutnávky vín.. Pokud vše dobře časově stihneme pokusíme se navštívit i vinařský dvůr.. Hoflössnitz.. , založený už kolem roku 1271 pány z Donína a přestavěný do své současné renesanční podoby kolem roku 1650.. Cena zájezdu pro dospělé cca.. 300-350 Kč (podle počtu osob) + vstupy (odhaduji 5-10 Euro).. -19.. Srdečně zve.. průvodce Radek Fridrich a Vlastimil Pažourek.. :: viz.. Tipy na výlety..

  Original link path: /kalarch.htm
  Open archive

 • Title: IDZka: tipy na výlety
  Descriptive info: TIPY NA VÝLETY.. Cena odhad 4 Eura + 260 Kč.. Terezín, Bohušovice nad Ohří.. Nás prováděl Jiří Smutný, předseda Klubu vojenské historie - Pevnost Terezín.. Fotky z výletu do Terezína.. Výlet do okolí Drážďan -.. Grossedlitz, Tharandt, Wackerbarth, Hoflössnitz.. července 2008 pořádala Iniciativa pro děčínský zámek poznávací výlet do Saska.. Navštěvovali jsme méně známé památky a objekty, které tímto chceme doporučit.. ZÁMEK KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, KLÁŠTER V KADANI.. srpna 2008 pořádala IDZ výlet do minoritského kláštera v Kadani a do Thunského zámku v Klášterci nad Ohří.. Náklady cca.. Fotky z výletů.. Hrady Krupka a Kyšperk.. Museum Freiberg, hrad Frauenstein.. Terezín..

  Original link path: /vylety/index.html
  Open archive

 • Title: IDZka: archiv tiskových zpráv
  Descriptive info: ARCHIV TISKOVÝCH ZPRÁV.. března 2013 /.. 2011 /.. Rekonstrukce jižního křídla zámku.. Série fotografií „moderních“ protikouřových dveří v rekonstruovaném jižním křídle děčínského zámku.. Snímky pocházejí z konce září 2011 a ukazují, že ne zcela vše je s opravou státem chráněné památky v pořádku.. Dobrovolníci uklízeli kostel v Rozbělesích.. V sobotu 9.. dubna 2011 se konala v kostele sv.. Václava v Rozbělesích brigáda.. Cílem asi patnácti dobrovolníků bylo provést v kostele základní úklid.. Stavba je zanesena především holubím trusem, který je klasifikován jako nebezpečný odpad.. Z toho důvodu museli.. být dobrovolníci vybaveni.. Pevná protipovodňová zeď poškodí památky a zámecký park, ochrání přitom jen část města.. Společná tisková zpráva Arniky, Iniciativy pro děčínský zámek, sdružení Zelená pro planetu a Děčínského občanského sdružení ze dne.. února 2010.. Tato zpráva jako PDF (104 kB).. DĚČÍN – Výstavba protipovodňové zdi na pravém břehu Labe v Děčíně by poškodila památky i přírodu, znamenala mnohasetmilionové náklady a přitom ochránila před velkou vodou jen minimum obytných částí města.. Vykácena má být více než stovka stromů, ohrožen je zámecký park nebo renesanční Staroměstský most.. Ačkoliv je projektová dokumentace k záměru již připravena ke schválení stavebním úřadem, veřejnosti nebyla podoba a cena projektu blíže představena.. Velmi kontroverzní je samotná podoba protipovodňových opatření.. Téměř 1,5 kilometru dlouhá a místy až dva metry vysoká železobetonová zeď by výrazně poznamenala střed Děčína.. „Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela radikální zásah do prostředí města, měla by mít veřejnost možnost se k plánovaným opatřením vyjádřit,“ zdůraznil Kamil Repeš z děčínské pobočky sdružení Arnika.. „Kvůli stavbě zdi má být zbytečně pokáceno 106 vzrostlých stromů.. Kácením by byl na dlouhé desítky let významně poškozen zámecký park, a to až do doby, než náhradní výsadba alespoň částečně vrátí ztracenou hodnotu.. Do rehabilitace parku přitom město dosud vložilo nemalé finanční prostředky, které by tak byly znehodnoceny,“ dodává Repeš.. „Efektivita celé stavby z hlediska skutečné ochrany obyvatel města je velmi sporná,“ říká Jana Vorožcová z Děčínského občanského sdružení.. „Za cenu v řádech stovek milionů Kč budou chráněny převážně objekty občanské vybavenosti, jako je prodejna Kaufland, zimní stadion, plavecký areál a další.. S výjimkou několika vil na Starém městě jsou obytné části v ohrožených lokalitách v podstatě nechráněny,“ doplňuje.. Plánovaná stavba je navíc koncipována pouze do rozsahu 20leté a 50leté povodně, v případě mohutnější záplavy jako například v roce 2002 nemusí být protipovodňová ochrana funkční.. Projekt počítá pouze s rozvodněním řeky Labe, opomíjí vliv Ploučnice.. Navržené řešení v prostředí Děčína se výrazně liší od navržených opatření v prostředí Podmokel, kde jsou využívány mobilní zábrany a zemní valy, které jsou celkově přijatelnější.. Hlavní město Praha, které utrpělo při tisícileté povodni značné škody a zároveň je jeho centrum památkovou rezervací, vybudovalo na většině svého území také mobilní povodňové zábrany, které nenarušují charakter Malé Strany a Starého města a nevynutily si ani kácení.. Opačným příkladem je monstrózní betonová zeď u Trojského zámku, kvůli níž byla vykácena část topolové aleje a v nivě Vltavy vznikla neestetická stavba.. Je jasné, že protipovodňová ochrana je potřebná, otázkou však je její forma.. Stavba je navržena tak, že by poškodila několik významných památek: „Stavbou má být citelně poznamenán například renesanční Staroměstský most pod nájezdem na Nový most, po zámku nejstarší dochovaná památka na území města,“ říká historik umění Miloš Vavřička z Iniciativy pro děčínský zámek.. „Při projektování protipovodňových zdí se z neznámého důvodu zapomnělo, že most se skládá ze dvou částí, přičemž jedna je dnes skryta pod zemí.. Plánované základy bariér, sahající až do hloubky 5 metrů, mají tuto dochovanou i když zasypanou část mostu doslova přetnout,“ upozorňuje Vavřička.. Jeden z nejdelších úseků betonové zdi má navíc procházet Mariánskou loukou.. „Tato lokalita je památkově chráněna nejen jako středoevropsky unikátní archeologické naleziště, ale také jako zámecký park,“ doplňuje Vavřička.. Navržené stavby jsou tedy nejen v přímém rozporu s touto ochranou, ale také s projektem revitalizace zámeckého parku a zahrad v rámci Integrovaného plánu rozvoje města (IPRM).. Zásah v podobě plánované stavby tuto významnou lokalitu nevratně zničí.. „Realizace protipovodňových opatření v navržené podobě by navíc mohla mít negativní vliv na čerpání dotace z EU,“ obává se Miloš Vavřička.. Pro projekt protipovodňové ochrany navíc nebyly zpracovány jiné varianty.. „Je pochopitelně velmi důležité ochránit lidi i jejich majetek, ale jsme přesvědčeni, že to lze udělat i šetrnějším způsobem, než opevnit Děčín pásem železobetonových zdí.. Nechápeme, proč se tak důležitá věc nemůže řešit způsobem, který nebude zbytečně poškozovat krajinu a devastovat kulturní památky,“ komentuje chystaný projekt Radek Špáta ze sdružení Zelená pro planetu.. V minulém týdnu bylo pro projekt protipovodňových opatření na pravém břehu Labe zahájeno řízení o udělení stavebního povolení.. V současnosti také probíhá správní řízení o kácení stromů, kterého se účastní sdružení Arnika a Děčínské občanské sdružení.. Poznámky a další informace:.. O záměru informovalo město občany na úřední desce v roce 2007, kdy také projekt schválilo zastupitelstvo.. O protipovodňových opatřeních informoval také článek, který byl uveřejněn ve Zpravodaji města v březnu minulého roku.. Nijak však nezmiňoval jejich přesnou podobu, zejména výstavbu zdi.. Zpravodaj z března 2009.. Investorem stavby je Povodí Labe s.. p.. Projekt „Protipovodňová opatření na Labi, Děčín levý a pravý břeh“ budou financovány z prostředků EU.. Město Děčín bude spolufinancovat stavbu cca.. 3- 5 % z celkové částky.. Do celkových nákladů však není započítána údržba protipovodňových opatření, tak aby byla provozuschopném stavu.. Tyto náklady budou hrazeny z městského rozpočtu.. Projekt prošel zjišťovacím řízením v rámci posuzování vlivů na životní prostředí (tzv.. malá EIA).. http://tomcat.. cenia.. cz/eia/detail.. jsp?view=eia_cr id=ULK285.. Více o procesu EIA zde:.. http://www.. poradna.. arnika.. org/eia.. # # # # #.. Iniciativa pro děčínský zámek vykoupila pro Děčín vzácné staré tisky.. Tisková zpráva 30.. března 2009.. [Kliknout pro zvětšeninu.. ].. Iniciativa pro děčínský zámek si vytkla za cíl vyhledávat a případně vykupovat památky a starožitnosti, které mají vysokou historickou a kulturní hodnotu pro město Děčín, a tím je zpřístupňovat děčínské i odborné veřejnosti.. Začátkem roku 2009 se takto podařilo v antikvariátech vykoupit dva vzácné tisky ze 17.. a 19.. Prvním je rozsáhlý konvolut německých a latinských kázání saské provenience z počátku 17.. století, který obsahuje mj.. pohřební kázání jílovského faráře Johanna Scheinpfluga z pohřbu Rudolfa staršího z Bünau a na Jílovém z roku 1609.. Starý tisk byl vykoupen v Praze za cenu 14.. 000 Kč.. Druhým je dnes již téměř nedostupná nauka o pěstování ovoce (Obstbaukunde), kterou vydal v roce 1860 proslulý děčínský zámecký zahradník a také učitel botaniky a pomologie na zemědělské akademii v Libverdě František Jošt.. Kniha byla zakoupena v Hamburku za cenu 137,50 EUR.. Oba vzácné tituly jsou k dispozici ke studiu v badatelně pobočky Státního oblastního archivu Litoměřice v Děčíně – Podmoklech.. idz.. Národní železniční muzeum - pražská Masaryčka versus Děčín – východ.. Tisková zpráva 23.. 2008.. Od léta letošního roku, kdy pražští radní rozhodli o změně územního plánu a otevřeli cestu ke zrušení Masarykova nádraží a k zastavění jeho území, se vede o tomto tématu bouřlivá diskuse.. Nechceme do debaty vstupovat jako zastánci či odpůrci nějakého dopravního řešení.. Jedná se o pražskou, případně středočeskou záležitost.. S tématem Masarykovo nádraží však souvisí také myšlenka vybudovat zde „Národní železniční muzeum“, což je projekt, který zcela jistě Prahu přesahuje.. Je třeba říci, že dlouhodobý a potřebný záměr zřízení velké železniční expozice vůbec nestojí a nepadá s pražskou Masaryčkou, ba právě naopak.. Vedle varianty Praha existuje zcela vážná a důstojná alternativa, totiž nádraží Děčín – východ.. S variantou Děčín přišlo v roce 2006 samo Národní technické muzeum, které má projekt v kompetenci.. V Děčíně našla tato myšlenka okamžitě pozitivní ohlas, protože argumenty pro zřízení železniční expozice na severu Čech hovoří zcela jasně pro.. V Děčíně je k dispozici architektonicky a památkově zcela  ...   v Jílovém jako zajímavé turistické cíle pro zhruba 120 zástupců německých cestovních kanceláří a novinářů specializovaných na cestovní ruch, s působností po celé Spolkové republice Německo.. Iniciativa pro děčínský zámek (IDZ).. Zahájen nový evropský projekt IDZ.. 1.. Grant Evropského sociálního fondu v rámci opatření 1,1) aktivní politika zaměstnanosti umožnil koncem minulého roku zahájit nový projekt Iniciativy pro děčínský zámek, který by měl pomoci rozvoji cestovního ruchu v regionu.. Záměrem projektu je využít možnosti zaměstnat nezaměstnané při správě turistických zařízení v regionu.. Část z nich bude využita jako průvodci, pokladní v místech otevřených pro návštěvníky, část bude zaměstnána při správě památkových objektů.. Projekt sám je postaven na výběru zaměstnanců, jejich vyškolení v potřebných dovednostech (rekvalifikace pro potřeby cestovního ruchu), seznámení s možnostmi na trhu práce a jejich následném zaměstnání u Iniciativy pro děčínský zámek.. Zde budou mít možnost s pomocí odborníku hledat navazující práci.. Po ukončení pracovního poměru by pro část z klientů projektu Iniciativa pro děčínský zámek sama obstarala návazné zaměstnání bud přímo rozšířením počtu vlastních zaměstnanců nebo u partnerských firem a spolupracujících organizací.. Ve středu 11.. 2006 proběhlo první výběrové řízení pro zaměstnance projektu.. S novými zaměstnanci se prozatím počítá hlavně na zámku v Jílovém a v Děčíně.. Tiskové prohlášení k barevnému osvětlení děčínského zámku.. V posledním měsíci vzrušilo děčínské obyvatelstvo nové a velmi netradiční noční nasvícení děčínského zámku.. Iniciativa pro děčínský zámek se od tohoto pokusu zvýraznit nejvýznamnější děčínskou dominantu zcela distancuje.. Výsledné řešení je velmi neprofesionální, nevkusné a neodpovídající architektonické a krajinné hodnotě stavby.. Investici do takto koncipovaného projektu považujeme za mrhání veřejnými prostředky zvláště v případě děčínského zámku, kde je nutné řešit řadu naléhavých problémů.. Odpovědné osoby vyzýváme, aby noční nasvícení zámku znovu přehodnotili.. IDZ.. Zpráva o návštěvnosti Děčínského zámku v r.. 2005.. 12.. 2005.. Rok 2005 byl z hlediska návštěvnosti pro Děčínský zámek mimořádně příznivý.. Díky pokračující rekonstrukci a dlouhodobé snaze Iniciativy pro děčínský zámek, která po dohodě se správcem zámeckého areálu, příspěvkovou organizací města Zámek a Kulturní středisko Děčín, provozuje na zámku průvodcovskou službu, se Děčínský zámek začíná prosazovat jako významné centrum turistického ruchu v regionu.. Již nyní můžeme tvrdit, že letošního roku zavítalo na zámek více než 30 000 návštěvníků, což ho řadí mezi nejnavštěvovanější památkové objekty celého Ústeckého kraje.. Od roku 2001, kdy zde Iniciativa pro děčínský zámek začala provozovat průvodcovskou službu, se tak počet návštěvníků více než ztrojnásobil.. K tomuto úspěchu přispěla řada příznivých okolností.. Především bylo v roce 2005 zpřístupněno návštěvnicky velmi atraktivní západní křídlo včetně zámecké interiérové instalace.. Zámek tak již má svým návštěvníkům skutečně co nabídnout.. Díky podpoře sponzorů mohla Iniciativa pro děčínský zámek tento počin města podpořit vydáním velkého nákladu propagačních materiálů, které byly distribuovány po ubytovacích zařízeních a informačních centrech v širokém okolí, i na saské straně.. Památkovým objektům také letos nahrálo nepříliš vlídné letní počasí, díky kterému možná zavítala na zámek řada návštěvníků, kteří by jinak zůstali u vody.. Až příští rok proto ukáže, zda-li trend zvyšování návštěvníků zámku bude i nadále pokračovat.. 2005.. Stanovisko k zámeckému parku vzešlé z jednání valné hromady IDZ 18.. srpna 2005.. Kontaktní osoby:.. Ing.. Marie Tichá,.. marie.. ticha@newspace.. , 776 269 467.. Otto Chmelík,.. Iniciativa pro děčínský zámek nesouhlasí se záměrem obnovy koupaliště a kempu v prostoru Mariánské louky pod děčínským zámkem tak, jak byl prezentován radou města Děčína v posledních několika týdnech, a obrací se na členy městského zastupitelstva, aby tento unáhlený projekt odmítli.. Mariánská louka je nedílnou součástí zámeckého parku a takto by také měla být posuzována.. Navržený projekt obnovy plaveckého areálu s kempem v hodnotě přesahující sto milionů korun je zcela vytržený z urbanistických souvislostí a je jen velmi těžko obhajitelný.. IDZ připomíná obrovskou míru rizika investic v této lokalitě, která se nachází v pásmu dvacetileté velké vody, a to zejména pokud by město Děčín chtělo k financování stavby využít dlouhodobý úvěr.. Povodeň v roce 2002 dala Děčínu šanci rehabilitovat celé podzámčí a v souvislosti s pokračující obnovou zámku zde vytvořit kultivované parkové prostředí pro celoroční aktivní i pasivní odpočinek obyvatel města.. Děčín by si takový projekt zasloužil.. Iniciativa pro děčínský zámek je připravena aktivně se podílet na veřejné diskusi o takovém projektu.. Zámecké nádvoří není uzavřeno kvůli vstupnému.. kontakt: František Šuman, 732 818 656, idz@seznam.. cz.. Na začátku února letošního roku bylo pro volný přístup uzavřeno vnitřní nádvoří děčínského zámku.. Protože se na veřejnosti a v regionálním tisku objevily informace, že k uzavření nádvoří došlo kvůli snaze zvýšit výtěžek ze vstupného, považuje Iniciativa pro děčínský zámek, která na zámku zajišťuje průvodcovskou službu, za nutné uvézt tuto skutečnost na pravou míru.. K uzavření nádvoří došlo na popud městské příspěvkové organizace Zámek a kulturní středisko Děčín, která má od 1.. ledna 2005 na starosti správu objektu.. Důvodem k tomuto kroku nebyla snaha o zvýšení finančního výtěžku ze vstupného, nýbrž obava o bezpečnost cenného mobiliáře, který by měl být umístěn v připravované expozici.. Na nádvoří se nikdy žádné vstupné nevybíralo.. Vstupné se platí pouze za organizovanou prohlídku a v Růžové zahradě.. V zimních měsících se na zámku provádí v nově opravených prostorech západního křídla, vstupné je 24 Kč/12 Kč.. Od dubna bude prohlídka rozšířena o další prostory a opět bude zpřístupněna také Růžová zahrada (vstupné 12 Kč/6 Kč).. Iniciativa pro děčínský zámek, věří, že správa zámku znovu posoudí bezpečnostní režim v areálu a zámecké nádvoří bude v dohledné době opět volně přístupné občanům města i turistům a nebude připomínat dobu vojenské okupace.. 2004.. Dohodnuta spolupráce se zámkem Weesenstein v Sasku.. Občanské sdružení Iniciativa pro děčínský zámek (IDZ), za účasti zástupce starosty města Děčína Mgr.. Lešanovského, podepsalo v úterý 7.. prosince smlouvu o partnerství se správou zámku Weesenstein v Sasku.. Záměrem obou organizací je spolupracovat na přípravě a realizaci projektu páni z Bünau v Čechách a v Sasku , který by měl zastřešit aktivity v oblasti rozvoje cestovního ruchu v rámci evropského programu INTERREG III A.. Zámek Weesenstein patří k nejnavštěvovanějším památkám Saska.. Před povodněmi roku 2002, ho navštěvovalo na 100 000 návštěvníků ročně.. IDZ s jeho správou už několik let konzultuje svou snahu zlepšit kvalitu poskytovaných služeb na zámku v Děčíně na úroveň obvyklou u obdobných objektů v Sasku.. Téma projektu vychází z historické tradice 16.. a počátku 17.. století, kdy pánům z Bünau patřilo Děčínsko a část Ústecka, podobně jako přilehlá část v Sasku se zámky Weesenstein, Liebstadt a Lauenstein.. V době jejich působením v našem kraji, zda vzniklo množstvím cenných památek, zámky v Děčíně, v Jílovém, Libouchci, ve Velkém Březně v Děčíně-Bynově.. Postavili i známý renesanční most přes Ploučnici i množství hospodářských dvorů v Martiněvsi, Těchlovicích atp.. Ti samí stavitelé přirozeně pracovali na podobných objektech i v Sasku.. Projekt by měl zdokumentovat historii rodu i jeho stavební aktivity v Čechách a Sasku do podoby publikací a propagačních materiálů pro turisty.. Na zámcích Weesenstein i Děčín k tématu vzniknou stálé expozice.. Partnerské organizace se domluvili i na spolupráci v průvodcovských aktivitách, ve vzájemné propagaci a v přípravě nabídek pro turistické kanceláře.. 2004.. Restaurování plastik V.. Prachnera na děčínském zámku.. září 2004 zahájila akad.. Helena Forstová práce na restaurování dvou plastik z kašen na předním nádvoří děčínského zámku.. Záchrana soch, které pocházejí z dílny významného českého sochaře klasicismu Václava Prachnera, je součástí dlouhodobého projektu Iniciativy pro děčínský zámek (IDZ), který si klade za cíl obnovit před průčelím zámku fontány z počátku 19.. Náklady na restaurování poničených soch, které přesáhnou sto tisíc korun, jsou hrazeny z prostředků Fondu obnovy a údržby zámku Děčín, založeného IDZ před dvěma lety.. Částkou padesát tisíc korun přispěl Česko-německý fond budoucnosti, který podpořil společný projekt IDZ a sudetoněmeckého krajanského spolku Heimatverband Kreis Tetschen-Bodenbach e.. idz/och.. Kontaktní osoba: Otto Chmelík,.. Tiskové zprávy..

  Original link path: /tiskyarch.htm
  Open archive

 • Title: IDZka: valná hromada 26.8.2008
  Descriptive info: Iniciativa pro děčínský zámek.. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ.. ZPRÁVA..

  Original link path: /2008/260808vhrpt.htm
  Open archive

 • Title: IDZka: 1989 v Děčíně
  Descriptive info: Iniciativa pro děčínský zámek a.. děčínská pracoviště státního oblastního archivu.. budou na podzim letošního roku pořádat.. vzpomínkový a pamětnický večer.. o dění nejen v Děčíně před dvaceti lety.. Prosíme zejména ty, kteří se účastnili předrevolučních a revolučních aktivit roku 1989 na děčínských školách, ať už jako studenti, profesoři či jako vysokoškolští emisaři, a obecně všechny, kteří se na tehdejším dění v našem městě aktivně podíleli a mají chuť se takového večera zúčastnit,  ...   zvukové záznamy, vztahující se k tehdejším událostem.. Pokud takové materiály uchováváte, prosíme vás o jejich poskytnutí.. srpen 2009.. kontakt.. Jan Němec,.. v roce 1989 student 4.. ročníku Gymnázia Děčín.. Státní okresní archiv Děčín,.. nemec@soalitomerice.. , 775 191 365.. v roce 1989 student 3.. Státní oblastní archiv v Litoměřicích, pobočka Děčín,.. chmelik@soalitomerice.. ,.. Pamětnický večer.. října 2009 pořádájí Iniciativa pro děčínský zámek a Státní okresní archiv Děčín vzpomínkový a pamětnický večer k 20..

  Original link path: /2009/20let1989.htm
  Open archive •  


  Archived pages: 18