www.archive-cz-2014.com » CZ » I » IFA-CR

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 28 . Archive date: 2014-10.

 • Title: IFA CZ
  Descriptive info: .. International Fiscal Association.. Česká republika..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: ifa cz - o nás
  Descriptive info: IFA.. International Fiscal Association (IFA) je nevládní, mezinárodní organizace zabývající se mezinárodním zdaněním.. Jejími členy jsou investoři, daňoví poplatníci, pracovníci daňových oddělení společností, daňoví poradci, právníci, univerzitní profesoři a vládní úředníci.. IFA byla založena 12.. února 1938 v nizozemském Hague.. Jejími cíli jsou studium a podpora mezinárodního a srovnávacího fiskálního práva a studium finančních a ekonomických aspektů zdanění.. Těchto cílů dosahuje IFA pořádáním každoročních kongresů, vydáváním vědeckých publikací a prováděním vědeckého výzkumu  ...   zohledňují současný fiskální vývoj a změny v lokální legislativě jednotlivých zemí.. IFA dnes čítá více jak 11 tisíc členů z 94 zemí.. V 51 zemích založili členové IFA národní pobočky.. IFA, Česká republika.. International Fiscal Association, Česká republika je uznána jako pobočka nizozemskou asociací IFA.. IFA, Česká republika jako sdružení s právní subjektivitou byla založena v Praze v roce 2005 skupinou daňových odborníků a vládních úředníků.. Dnes čítá více jak 80 členů..

  Original link path: /cz/default.html
  Open archive

 • Title: ifa cz - about us
  Descriptive info: The International Fiscal Association (IFA) is a non-governmental, international organisation dealing with international taxation.. Its members are stakeholders, taxpayers, company tax personnel, their advisers, lawyers, university professors, and government officials.. IFA was established on 12 February 1938 at the Peace Palace, The Hague, The Netherlands.. Its objects are the study and advancement of international and comparative law in regard to public finance, specifically international and comparative fiscal law and the financial and economic aspects of taxation.. IFA seeks to achieve these objects through its annual Congresses and  ...   essentially scientific in character, the subjects selected take account of current fiscal developments and changes in local legislation.. Membership of IFA now stands at more than 11,000 from 94 countries.. In 51 countries IFA members have established IFA Branches.. IFA, Czech Republic.. International Fiscal Association, Ceska republika is the Czech branch of the International Fiscal Association.. International Fiscal Association, Ceska republika, is a non-profit association with legal personality established in Prague in 2005 by a group of professionals and government officials.. Today the association has nearly 80 members..

  Original link path: /en/default.html
  Open archive
 •  

 • Title: ifa cz - novinky
  Descriptive info: Novinky.. aktualizováno 13.. 2.. 2014.. Ve dnech 5.. až 6.. února se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze uskutečnil dvoudenní Regionální kongres pro střední a východní Evropu pořádaný IFA ČR ve spolupráci s IFA Polsko a Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.. Program se skládal ze čtyř tematických panelových diskuzí, které byly zaměřeny na aktuální témata a současný vývoj v oblasti mezinárodního zdanění a daně z přidané hodnoty.. První den zástupci z Rakouska, ČR, Polska či Maďarska, a zástupci Evropské komise diskutovali o problematice DPH.. Druhý den byl věnován Akčnímu plánu OECD proti snižování základů daně a přesouvání zisků.. Panelu předsedal pan Porus Kaka, prezident International Fiscal Association.. Odpolední program byl věnován převodním cenám a strategii daňového plánování u nadnárodních podniků, a to zejména v souvislosti s daňovými riziky souvisejícími s nehmotnými aktivy a daňovou uznatelností finančních nákladů.. Na panelech se podíleli významní odborníci z daňové správy, z akademického prostředí i zástupci daňových poradců.. Zajímavé přednášky byly doplněny výborným občerstvením a završeny večerním koktejlem, při kterém měli účastníci příležitost neformálně diskutovat a rovněž se setkat se členy Stálého vědeckého výboru IFA.. aktualizováno 10.. 7.. 2013.. -6.. února 2014 pořádá česká pobočka IFA ve spolupráci s polskou pobočkou a s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy regionální konferenci.. Srdečně zveme.. a těšíme se na hojnou účast.. Program, přihlášky a veškeré organizační informace naleznete.. zde.. Lenka Fialková.. předsedkyně IFA, Česká republika.. aktualizováno 28.. Vážené kolegyně a kolegové,.. dovolte, abych Vás informovala, že 26.. února 2013 se uskutečnila valná hromada srdužení za účasti 22 členů sdružení.. VH vzala na vědomí Zprávu o činnosti sdružení za rok 2012, schválila účetní závěrku za rok 2012 a vzala na vědomí zprávu revizní komise.. Dále schválila rozpočet sdružení na rok 2013 a plán činnosti na rok 2013.. Dále pověřila výbor přípravou regionálního semináře 2014.. Výše členského přípěvku na rok 2013 zůstává 2 100,-, pro korporátní členství 4 700,-.. V odborné části schůzky byla na programu tato témata:.. Daňové právo a rekodifikace soukromého práva hmotného (JUDr.. Radim Boháč, MF – zástupce ředitele odboru 32 Daňová legislativa).. Návrh zákona o dani z nabytí nemovitostí (David Kužela, v diskusi vystoupili JUDr.. R.. Boháč a JUDr.. A.. Holmes z MF).. Veškeré materiály z této schůzky jsou uloženy v části Pro členy.. předsedkyně.. aktualizováno 23.. 2012.. dovolte, abych Vás informovala, že 21.. února 2012 se uskutečnila valná hromada srdužení za účasti 31 členů sdružení.. VH vzala na vědomí Zprávu o činnosti sdružení za rok 2011, schválila účetní závěrku za rok 2011 a vzala na vědomí zprávu revizní komise.. Dále schválila rozpočet sdružení na rok 2012 a plán činnosti na rok 2012.. VH vzala na vědomí odstoupení Jiřího Škampy z výboru a kooptaci nového člena – Lukáše Moravce.. Výše členského přípěvku na rok 2012 zůstává 2 100,-, pro korporátní členství 4 700,-.. Co nás čeká a nemine v roce 2013 v DPH aneb přes překážky k elektronizaci (Ing.. Blanka Mattauschová, MF).. Projekt Evropské komise : DPH One Stop Shop (Ing.. Iveta Špičková, vedoucí odd.. 322 Mezinárodní spolupráce - nepřímé daně GFŘ).. Samovyměření (JUDr.. Jana Jarešová, ředitelka sekce řízení správy daní na GFŘ).. Co nového přinesla novela zákona o přeměnách (Jana Skálová).. Případ SDEU Foggia (přeshraniční fúze) (Eva Doložílková).. aktualizováno 1.. 10.. 2011.. dovolte, abych vás jménem výboru pozvala na říjnovou schůzku sdružení IFA, Česká republika.. Schůzka se koná v úterý 11.. října 2011 od 9.. 00-12.. 00 v prostorách společnosti KPMG, Pobřežní 1a, Praha 8 (stanice metra Florenc).. Program schůzky je následující:.. 9,00-9,45 Arbitrážní konvence – pohled GFŘ (Michal Roháček, GFŘ); doplněno pohledem z praxe (PwC, KPMG).. 9,45-10,00 Judikát k problematice výplaty dividend  ...   koná v úterý 15.. února 2011 od 9.. 00 v prostorách společnosti PricewaterhouseCoopers, BusinessCommunityCenter, Kateřinská 40, Praha 2 (stanice metra I.. P.. Pavlova).. Předsedkyně IFA, Česká republika.. aktualizováno 3.. 12.. 2010.. dovolte, abych vás jménem výboru pozvala na prosincovou schůzku sdružení IFA, Česká republika.. Schůzka se koná ve středu 8.. prosince 2010 od 9.. 00 v prostorách společnosti KPMG.. (Praha 8, Pobřežní 1a).. 9.. 00-9,15 - organizační záležitosti: volby výboru a revizní komise na nové tříleté období.. 9,15-9,45 - Vývoj v oblasti mezinárodních daňových smluv za poslední rok, výhledy do budoucna (Václav Zíka - ministerstvo financí).. 9,45-10,00 - Judikát ESD C-352/08 ve věci Zwijnenburg z 20.. 5.. 2010 k problematice aplikace opatření proti vyhýbání se dani při přeshraničních fúzích (K.. Hycnarová z Vorlíčková&Leitner).. 10,00-10,20 - Judikát Soudniho dvora EU - C-175/09 AXA (Ernst&Young).. 10,20-10,45 - diskuse k některým DPH tématům (vrácení odvedené daně z přidané hodnoty u neuhrazené pohledávky v případě dlužníka v insolvenčním řízení; posun uplatnění nároku na odpočet DPH až s přijetím daňového dokladu; jak stanovit poměrnou výši nároku na odpočet u plnění používaného jen částečně k podnikatelské činnosti; vykazování různých koeficientů v novém daňovém přiznání k DPH).. 10,45-11,00 - přestávka.. 11,00-12,00 - Příprava nového zákona o daních z příjmů – zkušenosti z procesu přípravy (P.. Chrenko, P.. Nováková).. 9.. Schůzka se koná.. v úterý 12.. října 2010 od 9.. 00 v prostorách společnosti Ernst&Young.. , Karlovo nám.. 10, Praha 2.. (Termín jsme museli o týden posunout kvůli účasti JUDr.. Šimka).. Program schůzky je následující:.. 00-9,10 - organizační záležitosti.. 9,15-10,15 - Daňový řád 2011 – diskuse k některým tématům za účasti JUDr.. K.. Šimka z MF ČR (přechodná ustanovení; jmenování ex offo, neúčinnost doručení, mlčenlivost daňového poradce, účinná lístost).. 10,15-10,35 - přestávka.. 10,35 - 10,50 - DPH rozsudek Soudního dvora ES ve věci C-40/09 (Astra Zeneca UK Ltd.. ) ze dne 29.. 2010 (Miroslav Skopec).. 10,50-11,20 - Ručení – nový institut v zákoně o DPH (R.. Mašková).. 11,20-,12,00 - volná diskuse, prostor pro další témata – pokud máte nějaký další návrh, kontaktujte prosím L.. Fialkovou na adrese.. lfialkova@kpmg.. cz.. Potvrďte prosím svoji účast na adresu.. eva.. kroupova@vorlickovaleitner.. com.. Na schůzku (zejména diskusi o Daňovém řádu) můžete pozvat i kolegy nečleny IFA.. aktualizováno 26.. 4.. dovolte, abych vás jménem výboru pozvala na květnovou schůzku sdružení IFA, Česká republika.. Schůzka se koná v pondělí 3.. května 2010 od 9.. 00 v Andel´s hotel Prague, Stroupežnického 21, Praha 5.. (.. http://www.. andelshotel.. com/cs/home/.. ).. Datum schůzky jsme museli operativně změnit kvůli účasti JUDr.. Šimky.. 00-9,10 organizační záležitosti.. 9,15-10,15 - JUDr.. Šimka: K semináři OECD pro soudce zabývající se daňovými záležitostmi - přednáška s diskuzí nad využitím mezinárodních zkušeností v české daňové praxi.. 10,15-10,30 - přestávka.. 10,30 - 11,00 - Investiční pobídky - Jaké mohou být dopady nesplnění podmínek investičních pobídek - diskuse (podklad k diskusi J.. Linhart/KPMG).. 11,00-11,30 - Aktuální judikatura NSS (Jan Čapek, Ernst&Young).. 11,30-,12,00 - diskuse.. Na schůzku (zejména prezentaci pana dr.. Šimky) můžete pozvat i kolegy nečleny IFA).. aktualizováno 22.. dovolte, abych Vás informovala, že 16.. února 2010 se uskutečnila valná hromada srdužení za účasti 19 členů.. VH vzala na vědomí Zprávu o činnosti sdružení za rok 2009, schválila účetní závěrku za rok 2009 a vzala na vědomí zprávu revizní komise.. Dále schválila rozpočet sdružení na rok 2010 a vzala na vědomí plán činnosti na rok 2010.. VH schválila do výboru sdružení na místo stávajících členů Jarmily Jiříčkové a Jiřího Teichmanna, Helenu Sladkovskou a Zuzanu Vaněčkovou.. Výše členského přípěvku na rok 2010 zůstává 2 100,-.. Veškeré materiály z této schůzky jsou k dispozici v části Pro členy..

  Original link path: /cz/news.html
  Open archive

 • Title: ifa cz - akce
  Descriptive info: 2014.. 5.. února -.. regionální seminář IFA ČR, ve spolupráci s Právnickou fakultou UK, Praha a polskou pobočkou IFA.. 11.. března - valná hromada, volby do výboru, pořadatel Ernst Young.. 15.. -16.. dubna -.. Česko-slovenské fórum.. Pořádá Komora daňových poradců SR a Slovenská komora daňových poradců, IFA je mediální partner.. Program.. 13.. května - pořadatel Deloitte.. 14.. října - pořadatel KPMG.. 2.. prosince - pořadatel PricewaterhouseCoopers.. 2013.. 26.. února - schůzka sdružení, která bude zároveň valnou hromadou.. (pořadatel E Y).. 8.. 21.. října -.. Konference Praktické problémy intepretace a aplikace mezinárodních daňových smluv Pořadatel: WU (Vídeňská univerzita ekonomie a podnikání), ve spolupráci s rakouskou, českou, estonskou, maďarskou, polskou a slovenskou pobočkou IFA.. 3.. 2012.. 22.. května - Galerie kritiků, palác Adria.. Kongresy a projekty IFA: národní zpravodajové.. Akce.. Téma.. Národní zpravodaj.. Kongress 2015 v Bazileji.. Využití daňových nástrojů v oblasti výzkumu a vývoje (R & D).. Lukáš Moravec a Danuše Nerudová.. Zdanění a základní práva: procesní práva daňového poplatníka v globalizovaném světě.. Hana Skalická a Petr Skalický.. Kongress 2014 v Bombaji.. Charakteristika daňových subjektů a jejich pokrytí smlouvami.. Hana Skalická.. Přeshraniční outsourcing - sporné otázky, strategie a řešení.. Jana  ...   Zoubek.. Daňové smlouvy a vyhýbání se daním: Aplikace ustanovení proti vyhýbání se daním.. neobsazeno.. Kongres 2009 ve Vancouveru.. Otázky kurzových rozdílů v mezinárodním zdanění.. Vzniká stálá provozovna.. Lenka Fialková a Lucie Vorlíčková.. Kongres 2008 v Bruselu.. Nediskriminace v v daňových záležitostech.. Zdaňování úroků: nové tendence.. Karel Engliš.. Kongres 2007 v Kyotu.. Převodní ceny mezi spojenými podniky a nehmotný majetek.. Aleš Cechel a Helena Navrátilová.. Konflitky v přiřazování příjmů osobě.. Lucie Vorlíčková.. Kongres 2006 v Amsterdamu.. Daňové důsledky restrukturalizace zadlužení.. Přiřazení příjmů stálé provozovně.. Tomáš Balco.. Kongres 2005 v Buenos Aires.. Zdroj a rezidence: nová konfigurace zásad.. Daňové aspekty mezinárodních akvizic podniků.. Kongres 2004 ve Vídni.. Dvojí nezdanění.. Projekt "Praktická aplikace mezinárodních daňových smluv".. Osnova projektu.. Národní zpráva 2005.. Vorlíčková, Lenka Fialková, Tomáš Balco, Andrea Tocháčková.. Kongres 2003 v Sydney.. Trendy ve zdanění společností a společníků: jediné nebo dvojí zdanění?.. Zdanění spotřeby a finanční služby.. Milan Tomíček.. Kongres 2000 v Mnichově.. Daňové aspekty hybridních finančních isntrumentů v přeshraničních transakcích.. Mezinárodní daňové aspekty odložených plateb.. Ton Kemp.. Kongres 1999 v Eilatu.. Závazná posouzení vydávaná daňovou správou.. David Staněk.. Kongres 1998 v Londýně.. Daňové aspekty ztrát podniků.. Praktické aspekty aplikace mezinárodních daňových smluv..

  Original link path: /cz/events.html
  Open archive

 • Title: ifa cz - členství
  Descriptive info: Vyplňte a pošlete na.. e-mailovou adresu Sekretariátu.. V případě nové registrace a zrušení členství vytiskněte, podepište a pošlete rovněž na adresu.. Sekretariátu.. Valná hromada schválila členský příspěvek na rok 2013 ve výši 2 100,- Kč pro individuální členství a pro korporátní členství ve výši 4 700,- Kč..

  Original link path: /cz/membership.html
  Open archive

 • Title: ifa cz - young IFA network
  Descriptive info: Young IFA network.. Young IFA network branches.. doc..

  Original link path: /cz/youngifa.html
  Open archive

 • Title: ifa cz - kontakt
  Descriptive info: IFA, Česká Republika.. Sekretariát.. Jungmanova 31.. 11000 Praha 1.. Česká Republika.. Tel.. : +420 777 174 495.. E-mail:.. ifa@saidlova.. Internet:.. ifa-cr.. Sekretářka: Soňa Saidlová,.. , +420 777 174 495.. Výbor.. Jméno.. E-mail.. Telefon.. , předsedkyně IFA Česká republika.. +420 222 123 536.. Danuše Nerudová.. , tajemnice a místopředsedkyně.. d.. nerudova@seznam.. +420 776 757 766.. Lukáš Moravec.. , člen výboru IFA, Česká republika.. lukasgm@gmail..  ...   rmaskova@deloittece.. +420 224 895 752.. Helena Sladkovská.. helena.. sladkovska@cz.. ey.. +420 225 335 532.. Zuzana Vaněčková, členka výboru IFA, Česká republika.. zuzana.. vaneckova@cz.. pwc.. +420 251 152 801.. Celosvětová IFA.. IFA General Secretariat.. World Trade Center.. P.. O.. Box 30125.. 3001 DE Rotterdam.. the Netherlands.. : +31 10 4 05 29 90.. Fax: +31 10 4 05 50 31.. n.. gensecr@ifa.. nl.. ifa..

  Original link path: /cz/contact.html
  Open archive

 • Title: ifa cz - news
  Descriptive info: News.. updated 13.. On 5 and 6 February 2014, the Faculty of Law of Charles University in Prague hosted a two-day Regional Congress for Central and Eastern Europe organised by the Czech branch of the International Fiscal Organisation (IFA) in cooperation with its Polish branch and the law faculty.. The congress comprised four panel discussions focusing on current topics and new developments in the field of international taxation and value added tax.. On the first day, participants from Austria, the Czech Republic, Poland and Hungary as well as representatives of the European Commission discussed VAT issues.. The second day was devoted to the OECD’s Base Erosion and Profit Shifting action plan.. The panel discussion was led by the President of IFA, Porus Kaka.. In the afternoon, participants discussed transfer pricing and tax planning strategies applicable to multinational companies, focusing primarily on the tax risks associated with intangible assets and the tax deductibility of financial expenses.. The discussion panels were made up of experts from the state and private sectors but also came from the academic world.. In addition to the panel discussions and various lectures, the participants also enjoyed several receptions and an evening cocktail party allowing them to informally meet and  ...   agenda was as follows:.. Tax Legislation and recodification of civil law (JUDr.. Radim Boháč, MF).. Bill on tax from real estate acquisition (David Kužela, JUDr.. Boháč and JUDr.. Holmes, MF).. Materials from the meeting are to be found under the Members only section.. On behalf of the committee.. Lenka Fialkova.. updated 23.. let me inform you that a general meeting of the Association took place on 21 February 2012.. The General Meeting approved 2011 Financial Statements and the 2012 budget.. Jiří Škampa resigned from the committee and a new member – Lukáš Moravec – has been coopted.. Future of VAT in 2013i (Blanka Mattauschová, Ministry of Finance).. European Commission project : VAT One Stop Shop (Iveta Špičková, General Financial Directorate).. Tax “self-assessment” (Jana Jarešová, General Financial Directorate).. Restructuralization Act Amendment – crossborder mergers and demergers (Jana Skálová).. CJEU: Foggia Case (Eva Doložílková).. updated 1.. updated 15.. updated 6.. updated 3.. updated 26.. updated 22.. let me inform you that a general meeting of the Association took place on 16 February 2010.. The General Meeting approved 2009 Financial Statements and the 2010 budget.. Two new members of the committe were elected - Helena Sladkovská and Zuzana Vaněčková, who replaced Jarmila Jiříčková and Jiří Teichmann..

  Original link path: /en/news.html
  Open archive

 • Title: ifa cz - events
  Descriptive info: 5-6 February -.. IFA Regional Meeting, in conjuction with Faculty of Law, Charles University in Prague and Polish branch of IFA.. 11 March - general meeting organized by Ernst Young.. 15-16 April -.. Czech-Slovak forum.. Organized by the Chamber of Tax Advisors SR and the Slovak Chamber of Tax Advisors, IFA is the media partner.. Programme.. 13 May - meeting organized by Deloitte.. 14 October - meeting organized by KPMG.. 2 December - meeting organized by PricewaterhouseCoopers.. 26 February - general meeting organized by E Y.. 14 May - meeting organized by Deloitte.. 8 October - meeting organized by KPMG.. 21 October -.. Conference Practical Problems of Tax Treaty Interpretation and Application ;Organizer: WU (Vienna University of Economics and Business), coorganizers - International Fiscal Association (IFA) - Austrian, Czech, Estonian, Hungarian, Polish and Slovak Branch.. December - meeting organized by PricewaterhouseCoopers.. 21 February: general meeting organized by E Y.. 22 May: meeting at Galerie kritiků, palác Adria.. 9 October: meeting organized by KPMG.. 11 December: meeting organized by PricewaterhouseCoopers.. Congresses and IFA projects: branch reporters.. Event.. Topic.. Branch reporter.. Congress 2015 in Basel.. The use of tax measures in the area of research and development (R & D).. Lukáš Moravec Danuše Nerudová.. Taxation and fundamental  ...   restructuring.. Key practical issues to eliminate double taxation of business income.. Congress 2010 in Rome.. Death as a Taxable Event and Its International Ramifications.. Tax Treaties and Tax Avoidance: Application of Anti-Avoidance Provisions.. unallocated.. Congress 2009 in Vancouver.. Foreign Exchange Issues in International Taxation.. Is there a permanent establishment?.. Lenka Fialková and Lucie Vorlíčková.. Congress 2008 in Brussels.. Non-discrimination in tax matters.. Interests taxation: new tendencies.. Congress 2007 in Kyoto.. Transfer pricing and intangibles.. Aleš Cechel and Helena Navrátilová.. Conflicts in the attribution of income to a person.. Congress 2006 in Amsterdam.. The tax consequences of restructuring of indebtedness (debt work-outs).. The attribution of profits to permanent establishments.. Congress 2005 in Buenos Aires.. Source and residence: new configuration of their principles.. Tax treatment of international acquisitions.. Congress 2004 ve Vienna.. Double non-taxation.. Project "Practical application of double tax treaties".. Outline of the project.. National report 2005.. Congress 2003 in Sydney.. Trends in company/shareholder taxation: single or double taxation?.. Consumption taxation and financial services.. Congress 2000 in Munich.. Tax treatment of hybrid financial instruments in cross-border transactions.. International tax aspects of deferred remunerations.. Congress 1999 in Eilat.. Advance rulings.. Congress 1998 in London.. Tax treatment of corporate losses.. Practical issues in the application of double tax conventions..

  Original link path: /en/events.html
  Open archive

 • Title: ifa cz - membership
  Descriptive info: Fill in and send by.. e-mail to the Secretariat.. In case of new registration or cancelation of membership also print, sign and send to the address of the.. Secretariat.. The General meeting approved 2013 membership fee of CZK 2100 for individual members and CZK 4700 for corporate members..

  Original link path: /en/membership.html
  Open archive •  


  Archived pages: 28