www.archive-cz-2014.com » CZ » U » UNIPLAST

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 79 . Archive date: 2014-10.

 • Title: úvodní stránka
  Descriptive info: .. úvodní stránka.. Přejít na obsah.. Hlavní nabídka.. aktuální nabídka pracovních míst.. Domovská stránka.. |.. Hlavní mapa webu.. Návrat na obsah.. Návrat do hlavní nabídky..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: UNIPLAST Pardubice spol. s r.o.
  Descriptive info: UNIPLAST Pardubice spol.. s r.. o.. úvod.. aktuality.. Separátor 11.. co nabízíme.. Separátor 4.. výroba.. vstřikování plastů.. montáž.. měření.. technologie.. plasty.. tepelné sváření.. UZ sváření.. Separátor 14.. produkty.. příklady výrobků.. interiérové díly.. kompletní výrobky.. automotive díly.. montážní sestavy.. vzhledové díly.. tamponový tisk.. telekomunikace.. katalogové listy.. Separátor 12.. systém managementu.. politika společnosti.. certifikace.. Separátor 6.. spojení.. mapa.. kontakt.. kontaktní formulář.. Separátor 1.. nabídka zaměstnání.. Separátor 9.. download.. Separátor 8.. galerie.. Separátor 10.. odkazy.. impresum.. Základní informace:.. založili pánové.. Ondra.. a.. Zeman.. v.. lednu 1991.. jako ryze českou společnost bez cizího kapitálu a prakticky „na zelené louce“.. Počáteční aktivity výroby příslušenství pro drátovou telekomunikaci se postupně rozšiřovali o výrobu technických výlisků z termoplastů, kompletní výrobu malé domácí techniky jako např.. kávovary, toastery, rychlovarné konvice,.. Dalším krokem bylo rozšíření technologií o ultrazvukové sváření termoplastů a vybavení pracoviště tamponového tisku a další stroje včetně dvoubarevného.. Další investice jsme provedli do zdokonalení strojního parku vstřikovny a vybudování měřícího pracoviště s 3D portálovým strojem.. Začátkem roku 2000.. jsme získali certifikát systému managementu jakosti dle.. ČSN EN ISO 9002.. Všechny tyto investiční aktivity nás dovedly k zakázkám pro významné zahraniční (převážně německé) firmy.. Oblast využití námi dodávaných technických výlisků a montážních skupin je rozličný a pohybuje se od domácí hi-.. fi techniky až po automobilový průmysl.. Dlouhodobé vztahy  ...   ti.. osým robotem.. Na tomto stroji jsme schopni vstřikovat plastové díly až do váhy cca 1,5kg (dle typu materiálu a konstrukce formy -.. další info viz.. ).. V.. letech 2010-.. 2012.. jsme:.. -.. vybavili 2 největší stroje Battenfeld lineárními.. roboty Wittmann.. pořídili jsme další stroj.. Arburg.. s uzavírací silou 500t.. dovybavili jsme naši údržbu nástrojů o -.. soustruh, brusku, elektroerozivní hloubičku, pilu, sloupovou vrtačku -.. takže většinu menších oprav forem dokážeme zajistit vlastními silami.. zprovoznili jsme.. centrální sušku a dopravu materiálu PIOVAN.. to nám pomáhá ještě vylepšit stabilitu procesu.. Výrobní program:.. zakázková výroba vstřikovaných technických dílů z termoplastů.. montáž mechanických, elektronických a elektrotechnických sestav.. ultrazvukové sváření termoplastů.. tampónový tisk a sítotisk.. výroba a prodej telekomunikačního příslušenství.. Nabízíme:.. výrobu kompletních výrobků (od vstřikování jednotlivých dílů přes montáž, potisk,.. až po kontrolu, balení a expedici).. výrobu sestav nebo podsestav -.. s využitím našich stávajících nebo dodaných technologií, s novými výrobami rádi rozšíříme náš strojový park.. vstřikování dílů z termoplastů -.. i náročných technických dílů pro automobilový průmysl (je možné zajistit i výrobu nástrojů v kooperaci).. montáž mechanických, elektronických a elektrotechnických sestav + pájení , ruční osazování DPS.. ,.. měření dle specifikace zákazníka.. tampónový tisk.. Poptávky, prosím, zasílejte na naši kontaktní adresu (ing.. Vladimír Zeman), e-.. mailem nebo faxem -.. rádi Vám zpracujeme nabídku..

  Original link path: /cz/index.html
  Open archive

 • Title: UNIPLAST Pardubice spol. s r.o.
  Descriptive info: Direkt zum Seiteninhalt.. Hauptmenü.. home.. Aktualitäten.. was bieten wir an.. Produktion.. Kunststoffspritzen.. Montage.. Messung.. Technologie.. Kunststoffe.. Spiegelschweißen.. Ultraschallschweißen.. Separátor 13.. Produkte.. Beispiele von Produkten.. Interierteile.. komplette Produkte.. Teile für Automotive.. Baugruppen.. Sichtteile.. Tamponbedruckung.. Katalogblätter.. Managementsystem.. Zertifikation.. Verbindung.. Anfahrtskizze.. Kontakt.. Download.. Links.. Impressum.. Grundinformationen:.. wurde von den Herren.. Ondra.. und.. Zeman.. in.. Januar 1991.. als reine tschechische Firma ohne einen Fremdkapital gegründet und das „auf grüner Wiese“.. Die Anfangaktivitäten der Produktion von Zubehör für die Leitungstelekommunikation haben sich erweitert um die Herstellung von Spritzgussteilen aus thermoplastischen Materialen, komplette Produktion von kleiner Haustechnik wie z.. B.. Kaffeemaschinen, Wasserkocher und Toaster.. Der weitere Schritt war die Erweiterung von technologischen Möglichkeiten um Ultraschallschweißtechnologie -.. Ultraschallschweißgeräte für Schweißen der thermoplastischen Materialen und eine weitere Ausstattung von dem Bedruckungsbereich um weitere Tampondruckmaschinen inklusive Zweifarbenbedruckung.. Weitere Investitionen haben wir in die Richtung der Verbesserung von der Ausstattung der Kunststoffspritzerei gemacht, inklusive von Aufbauen und Einkauf des 3D Portalmessgerätes.. Im.. Februar 2000.. haben wir den.. Zertifikat des Qualitätssystem nach ISO 9002.. bestanden.. Alle diese Investitionsaktivitäten haben uns zu Aufträgen für wichtige Auslandskunden gebracht, hauptsächlich für deutsche Firmen.. D.. as Gebiet der Ausnützung von uns gelieferten Spritzgussteilen und Montagegruppen ist breit und bewegt sich ab der Haus-.. Hi-.. Fi Technik bis zu Automobilindustrie.. Im Mai 2003 lief Zertifikation des Qualitätssystems laut ISO 9001:2000 durch..  ...   erweitert unsere technologische Möglichkeiten um 2-.. K Spritzen und um Spritzen von größeren Teilen (bis zu cca 1,5 kg).. In.. Jahren 2010-.. haben wir (nähere Info -.. Aktualitäten).. :.. die große Battenfelds haben wir mit.. Wittmann Robotern.. nachgerüstet.. weitere.. 500t Spritzgussmachine.. von Arburg beschafft.. unsere.. Werkzeugbau/Instandhaltung.. ausgerüstet -.. Drehbank, Schleifmaschinen, Elektroerosionmaschine, Säge, Bohrmachine, Fräsmaschine -.. momentan können wir fast alle Reparaturen schnell im Haus durchführen.. Zentralmaterialförderanlage.. von Piovan beschafft -.. damit die Prozessstabilität noch besser wäre.. Produktionsprogramm:.. Auftragsproduktion von technischen Spritzgussteilen aus thermoplastischen Materialen.. Montage von mechanischen, elektronischen und elektromechanischen Baugruppen.. Ultraschallschweißen von thermoplastischen Teilen.. Tampondruck.. Siebdruck.. Produktion und Verkauf von Telekommunikationszubehör.. Wir bieten Ihnen an:.. komplette Produktion.. der Ware -.. von Spritzen der einzelnen Teilen, Montage, Bedruckung,.. bis Prüfung, Verpackung und Expedition.. von Baugruppen -.. mit der Auslastung unseren bestehenden oder beigestellten Technologien; mit neuen Produktionen verbreiten wir gern unsere Maschineausstattung.. Spritzen der Teilen von thermoplastischen Materialen -.. inklusive anspruchsvolle technische Teile für Automobilindustrie (es ist möglich Werkzeuge in Kooperation sichern lassen).. mechanische, elektronische und elektromechanische Montage + Lötarbeiten, Handbestückung von SMD Platten, Messungen nach Bedarf der Kunden.. Tampondruck und Siebdruck.. Ihre Anfragen schicken Sie bitte auf unsere Versandadresse (Dipl.. Ing.. Vladimír Zeman), per e-.. mail oder per Fax -.. gerne machen wir Ihnen ein Angebot.. Generelle Seitenstruktur.. Zurück zum Seiteninhalt.. Zurück zum Hauptmenü..

  Original link path: /de/index.html
  Open archive
 •  

 • Title: UNIPLAST Pardubice spol. s r.o.
  Descriptive info: Go to content.. Main menu.. news.. our offer.. production.. injection moulding.. assembly.. measuring.. technology.. plastics.. mirror welding.. ultrasonic welding.. samples of products.. interior parts.. complette products.. automotive products.. assemblies.. visible parts.. pad printing.. catalogue.. system of management.. company policy.. certification.. contact.. where to find us.. links.. impressum.. Basic information:.. was founded by Mr.. and Mr.. January 1991.. It is a Czech company built without foreign capital as a greenfield project.. Initially, the company focused on manufacturing wired communication accessories, which was gradually expanded to technical mouldings from thermoplastics and complete manufacture of small household appliances such as coffee makers, toasters, kettles, etc.. Next, the technology used in our company was extended to ultrasonic welding of thermoplastics.. What is more, the pad printing office was equipped with more machines including a two colour printing machine.. Additionally, we invested into the improvement of the machinery in the injection department and into the construction of a measuring station with a 3D portal engine.. In the beginning of 2000,.. we acquired the quality management system certification according to.. All these investment activities led to contracts for major foreign (mainly German) companies.. The range of our technical mouldings and assemblies is diverse.. –.. from home hi-.. fi equipment to the automotive industry.. Long-.. term relationships with our customers and the number of orders required expansion of the injection department, so we started to build a new one.. at the end of August 2004.. We began to manufacture at the premises of the new injection department.. on 1 May 2005.. During  ...   mould construction.. for more information see the.. News.. From.. 2010 to 2012.. , we accomplished the following:.. we equipped the 2 biggest Battenfeld machines with.. Wittmann linear robots.. we bought another.. Arburg machine.. with the clamping force of 500 t.. our maintenance tools now also include a lathe, a grinding machine, a sinker EDM (electrical discharge machining), a saw and a drill press.. Therefore we can carry out most of the minor repairs on the moulds by ourselves.. we have an operational.. PIOVAN central drying system and material transport system.. which help us to enhance the process stability.. Manufacture program:.. custom manufacture of injection-.. moulded technical parts from thermoplastics.. building mechanical, electronic and electrotechnical assemblies.. ultrasonic welding of thermoplastics.. pad printing and screen printing.. manufacture and sale of telecommunication equipment.. We offer:.. complete manufacture of products (ranging from injection moulding of individual parts to assembly, printing, inspection, packing and shipping).. manufacturing assemblies or subassemblies using our existing or supplied technology.. We will be glad to expand our machinery park with new manufacturing possibilities.. injection moulding of thermoplastic parts.. we are able to provide even complex technical parts for the automotive industry (it is possible to ensure the manufacture of tools in cooperation with our partners).. building mechanical, electronic and electrotechnical assemblies + soldering, manual PCB mounting and measuring according to customer specification.. Please send your inquiries to our contact address (Ing.. Vladimír Zeman) by e-.. mail or by fax.. We will gladly prepare you an offer.. General Site Map.. Back to content.. Back to main menu..

  Original link path: /gb/index.html
  Open archive

 • Title: nabídka zaměstnání - UNIPLAST Pardubice spol. s r.o.
  Descriptive info: nabídka zaměstnání - UNIPLAST Pardubice spol.. Jsme česká firma s.. 23.. ti letou historií, dodáváme do širokého spektra průmyslu, jsme držiteli certifikátů kvality pro automobilový průmysl a životní prostředí, plánujeme další intenzivní rozvoj společnosti a rozšiřování výroby, zavádíme nové technologie s cílem vybudovat vysoce moderní a perspektivní firmu založenou na zodpovědném přístupu každého jednotlivce.. Do provozovny v Žáravicích hledáme spolupracovníky na tyto pozice:.. do vícesměnného provozu:.. 1) seřizovač vstřikovacích lisů.. kvalifikační požadavky: ÚSO nebo vyučení v technickém oboru, praxe výhodou.. 2) operátor/ka vstřikovacích lisů.. Práce spočívá v odebírání plastových výlisků, jejich konečné úpravě (např.. odstřihávání vtoků), kontrole a balení.. Jedná se o fyzicky lehkou práci v čistém prostředí, práce vyžaduje přesnost a pečlivost, předpokladem je dobrý zrak a zodpovědnost.. kvalifikační požadavky: nejsou.. 3) pracovník/ice OTK -.. kontrolor/ka.. Práce spočívá v kontrole a evidenci kvalitativních požadavků na výrobky.. kvalifikační požadavky: středoškolské s maturitou, technického směru.. 4) obráběč kovů.. Práce  ...   simulačním SW.. kvalifikační požadavky: vysokoškolské příp.. středoškolské s maturitou, technického směru + znalost modelování.. do jednosměnného provozu:.. 7) projektový manager.. Práce spočívá v řízení a zajištění jednotlivých výrobních projektů od přípravy, záběhu výroby až po běžnou rutinní výrobu produkce pro daný projekt.. Důraz je kladen na organizační a komunikační schopnosti, umění jednat se zákazníkem, technické myšlení.. kvalifikační požadavky: ÚSO nebo VŠ technického směru, AJ nebo NJ slovem i písmem.. luha vstřikovacích strojů.. Všem zaměstnancům poskytujeme příspěvek na penzijní připojištění a příspěvek na stravování.. Práce je vykonávána v novém a čistém pracovním prostředí -.. všechna pracoviště jsou nekuřácká.. Nabízíme perspektivní práci s ohodnocením v závislosti na dosahovaných výsledcích.. Zájemci mohou bližší informace získat na provozovně v Žáravicích 61, tel.. 466 768 412.. , nebo prostřednictvím e-.. mailu:.. n.. zemanova@uniplast.. cz.. Vážní zájemci předloží životopis s uvedením dosavadní praxe a případným doložením referencí a posléze budou vyzváni k osobním pohovorům..

  Original link path: /cz/nabidka-zam-stnani.html
  Open archive

 • Title: Hlavní mapa webu - úvodní stránka
  Descriptive info: Hlavní mapa webu - úvodní stránka.. Zabalit vše.. Rozbalit vše.. Mapa webu..

  Original link path: /imsitemap.html
  Open archive

 • Title: aktuality - UNIPLAST Pardubice spol. s r.o.
  Descriptive info: aktuality - UNIPLAST Pardubice spol.. … aktuálně.. nabízíme Vám volné montážní kapacity:.. mechanická montáž.. ultrazvukové sváření.. naše zkušenosti:.. montáž sestav pro automobilový průmysl.. kompletní výroba drobných kuchyňských spotřebičů -.. varné konvice, kávovary, toastery.. kompletní výroba svítidel.. elektromechanická montáž -.. výroba sestav pro sluchátka, části vysavačů, kryty motorů s ventilátory.. precizní tamponový tisk.. ultrazvukové sváření -.. elektronika i automotive.. … srpen-.. září 2014.. pokračování stavby.. … červenec 2014.. … červen 2014.. simulační program.. pořídili jsme program pro simulaci vstřikování.. CADMOULD 7.. 0 3D-.. F.. simulace tečení materiálu do formy včetně 2K a insertů.. analýza smrštění a deformací.. analýza studených spojů, propadlin, místa posledního plnění,.. … květen 2014.. základy se blíží do finále.. začínají se připravovat sloupy.. … duben 2014.. výztuže základů.. … březen 2014.. začátek stavby nového skladu, vývojového oddělení a realizační laboratoře.. pořízení nového vstřikovacího.. Engel victory 1350/220 tech.. nejnovější řízení.. včetně integrovaného lineárního robota.. … únor 2014.. pořízení nového CNC 3D měřícího stroje Wenzel LH 87.. nejnovější generace.. kamenný stůl, most i pinola pro přesnější měření.. max.. měřící rozsah: 800x1500x700mm.. … únor 2013.. recertifikace systému IMS.. certifikace společností TÜV Nord.. leden 2013.. CAD pracoviště.. pořídili jsme CAD pracoviště -.. Autodesk Inventor.. součástí tohoto SW je i modul pro analýzu plnění.. … květen 2012.. klimatizace do měřící laboratoře.. do měřící  ...   produkce na větších strojích s vyšším podílem poloautomatové práce a dovybavili 2 stroje Battenfeld (200 a 270t uzavírací síly) lineárními roboty.. … 2010.. recertifikace.. proběhla recertifikace integrovaného systému managementu.. … 2009.. centrální doprava materiálu.. první část centrální dopravy materiálu (směšovací nasavače Piovan pro 2 největší stroje).. stěhování montáže.. přestěhovali jsme provoz montáže z pronajatých prostor v Chlumci na Cidlinou do budovy bývalé vstřikovny v Sopřeči.. … 2008.. vybavení nástrojárny.. pořídili jsme vybavení do nástrojárny.. soustruh.. bruska na plocho.. stojanová vrtačka.. pila.. ….. červen 2007.. 2K vstřikovací stroj.. vybavili jsme vstřikovnu prvním dvoukomponentním vstřikovacím strojem.. uzavírací síla: 500 t.. rozměr mezi sloupy: 920x920 mm.. objem horizontální vstřikovací jednotky: 1608 cm.. objem vertikální vstřikovací jednotky: 154 cm.. s.. troj je vybaven 5-.. leden 2007.. certifikace integrovaného systému.. managementu.. říjnu 2006.. proběhla certifikace environmentálního systému managementu.. ČSN EN ISO 14001:2005.. v lednu 2007.. proběhla certifikace managementu jakosti dle.. a.. DIN ISO 9001:2000.. … 1.. zahájena výroba v nové vstřikovně plastů.. = současně se mění i adresa na:.. Žáravice 61.. , CZ-.. 533 16 Žáravice.. ,.. Česká republika.. podzim 2004.. automatizace výroby.. pořídili jsme.. první odnímače vtoků firmy Geiger.. konec srpna 2004.. začátek stavby nové vstřikovny.. dokončení stavby -.. duben 2005.. květen 2003.. certifikace dle ISO 9001:2000.. konec roku 2002.. vylepšení technologií ve vstřikovně..

  Original link path: /cz/aktuality.html
  Open archive

 • Title: co nabízíme - UNIPLAST Pardubice spol. s r.o.
  Descriptive info: co nabízíme - UNIPLAST Pardubice spol.. nabízíme Vám kompletní výrobu elektromechanických sestav s použitím následujících technologií:.. vstřikování dílů z termoplastických materiálů.. včetně 2 vstřikování.. montáž elektromechanických sestav a podsestav.. pomůžeme Vám s designem Vašich dílů.. máme vlastní vývojové kapacity.. CAD.. včetně modulu pro základní.. mold-.. flow analýzu.. simulační program.. F.. v kooperaci pro Vás zajistíme.. výrobu nástrojů.. pro Vaše díly.. na tyto nástroje poskytujeme dlouhodobou záruku.. s nástrojárnou spolupracujeme na konstrukci formy.. pro Vaše sestavy.. můžeme zajistit potřebné nakupované díly.. např.. :.. kovové díly.. spojovací materiál.. desky plošných spojů.. kartonáž.. zajistíme pro Vás.. dopravu.. dílů..

  Original link path: /cz/co-nabizime.html
  Open archive

 • Title: vstřikování plastů - UNIPLAST Pardubice spol. s r.o.
  Descriptive info: vstřikování plastů - UNIPLAST Pardubice spol.. V naší moderně zařízené vstřikovně plastů nabízíme výrobu plastových dílů pro široké množství odvětví -.. od.. automotive.. , přes elektroniku, spotřební zboží,.. až pro zdravotnictví.. Momentálně máme k dispozici 20 vstřikovacích strojů převážně firmy Arburg.. Jsme vybaveni i strojem pro dvoukomponentní vstřikování plastů.. specializujeme se na:.. technicky náročnější díly.. výroba plastových dílů:.. výrobní hala -.. 3.. 500 m2.. 3-.. směnný provoz (24 h denně, 5 dní týdně).. řízena pomocí informačního systému.. Helios Orange.. podporována automatizací pro lepší stabilitu procesu.. velké stroje osazeny lineárními roboty.. menší stroje převážně osazeny odnímači vtoků.. pásové dopravníky, třídiče vtoků.. centrální sušení a doprava materiálu PIOVAN.. na menších strojích lokální sušky přímo na strojích.. certifikována.. dle.. ISO 9001.. ISO TS 16949..  ...   zajištění změn forem a výrobků dle Vašich požadavků.. možnosti forem a výrobků:.. maximální velikost formy:.. 920 mm.. maximální hmotnost výrobku:.. cca 1500g.. maximální uzavírací síla:.. 5000 kN.. zpracovávané materiály:.. zpracováváme většinu termoplastických materiálů.. především:.. PA6.. 6, PU, PP, ABS, PE, POM, PC, PC-.. ABS,.. samozřejmě můžete zpracovávat i kompozitní materiály plněné skelnými vlákny (GF), skleněnými kuličkami (GK), talkem, karbonovými vlákny,.. tím že spolupracujeme se zákazníky z různých odvětví, používáme materiály od různých převážně evropských výrobců.. péče o formy je podpořena vlastní nástrojárnou:.. drobné opravy forem provádíme prakticky okamžitě -.. v kooperaci (cca 25km) provádíme laserové navařování -.. opotřebovaných dělících rovin forem nebo vtokových ústí, formu poté obrobením pomocí následujícího vybavení:.. fréza s CNC řízením.. bruska na kulato.. elektroerozivní hloubička.. vrtačky, pásová pila,..

  Original link path: /cz/vst-ikovani-plast-.html
  Open archive

 • Title: montáž - UNIPLAST Pardubice spol. s r.o.
  Descriptive info: montáž - UNIPLAST Pardubice spol.. V montážním závodě v Sopřeči (cca 300m od vstřikovny) provádíme elektromechanické montážní práce s použitím různých technologií, vzduchového nebo ručního nářadí.. nabízíme.. výrobu kompletních výrobků.. včetně balení do prodejních obalů.. dále nabízíme j technologie.. elektomechanickou montáž sestav a podsestav.. tamponový potisk plastů.. ultrazvukové sváření plastů.. montážní závod.. 200 m2..  ...   5x stroj na tamponový tisk -.. z toho 1x 2-.. barevný stroj.. 3x stroj na ultrazvukové sváření plastů.. vrtačky, závitořezy,.. různé ruční a pneumatické nářadí a jednoúčelové přípravky.. v kooperaci jsme schopni zajistit mnoho různých technologií:.. povrchové úpravy.. lakování.. galvanizace.. vakuové napařování.. kovovýroba.. ražení.. obrábění.. soustružení.. lití.. osazování desek plošných spojů.. a další technologie..

  Original link path: /cz/montaz.html
  Open archive

 • Title: měření - UNIPLAST Pardubice spol. s r.o.
  Descriptive info: měření - UNIPLAST Pardubice spol.. probíhá v.. klimatizovaných prostorách.. měřící laboratoře ve.. vstřikovně plastů.. jsme vybaveni standardními měřidly i pro měření složitějších dílů:.. 3D CNC měřící stroj WENZEL LH87.. (od.. února 2014.. 3D měřící stroj Mitutoyo QM333.. profilprojektor.. mikrometry.. posuvky.. počítací váhy.. všechna měřidla jsou pravidelně kalibrována akreditovanou laboratoří.. Pro hodně složité plastové výlisky nebo při potřebě častějších kontrol přímo v procesu nabízíme zhotovení měřících přípravků, které  ...   ať už při vzorkování nebo přímo v procesu.. v kooperaci (u specializovaných laboratoří) dokážeme zajistit celou řadu dalších zkoušek a testů:.. zkouška ne/hořlavosti.. zkouška škodlivosti emisí při hoření.. různé zkoušky v klimatické komoře.. zkouška stálobarevnosti.. U montážních celků můžeme zajistit různá specifická měření -.. měření elektrických veličin (.. odpor nulového vodiče.. vysokonapě.. ť.. ový test -.. průrazová zkou.. š.. ka.. ), měření lekáže (úbytku tlaku v čase),..

  Original link path: /cz/m--eni.html
  Open archive •  


  Archived pages: 79